Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Lutad mot en gärdesgård i fgr. står en ung flicka med ljust, flätat hår, iklädd vit skjortblus och grönt dräktliv; knäfigur i hitvänd profil åt höger. Högra handen vilar på gärdesgården, den vänstra är upplyftad och avskäres av högra bildranden. I bakgrunden en dal med några hus längst bort samt en skogbevuxen fjällsluttning utan byggningar. 66 x 45 cm. Signerad till höger: A. Edelfelt 21 juli 1893. Målad i Gausdal.

Förekomster i brev

Höjfjeldssanatoriet Gausdal Norge 1 januari 1893
Osäker koppling Ellan sofver dåligt (man säger att det inträffar då och då här i fjelltrakterna) och är derför mycket trött ännu. Jag har målat litet och pojken mår icke allenast ypperligt men är hela sanatoriets favorit Alla leka med honom, prata med honom och äro snälla med honom. Men den minste står och exercerar med fem, sex svenska danska och engelska barn som kikna af skratt men – lyda honom.

Gausdal 18 Juli 1893 18 juli 1893
Osäker koppling – Jag målar här om dagarne – men det blir ej så som jag ville först småregnar det alltjemnt, så blåser det, och så ringer matklockan på Sanatoriet. Nu börjar jag litet mera komma in i den här naturen, och skulle kanske göra den bättre nu – men då skulle jag igen komma in på landskapsmåleri, och det vill jag ej.

Kjøbenhavn d. 24 Juli 93 24 juli 1893
Har Ellan skrifvit att jag under mina två sista dagar i Norge målade en flicka som blef rigtigt bra. Hon hörde till de der slägterna i Gudbsandsdalen som härstamma från Harald Hårfager. Jag skall kalla taflan Solveig och ställa ut den i Hfors. –

Paris den 6 juni, Gustafsdagen 1894. 6 juni 1894
Osäker koppling Chambure var mycket förvånad öfver allt det jag gjort under vintern – det frapperar honom så mycket mera som han sjelf ingenting gör – det enda jag egentligen har emot honom.

Det finns inga bilder för det här konstverket.