Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Fjällandskap från Gausdal i åskvädersstänming, sett i lågt perspektiv. Bakom en gärdesgård i fgrunden i grått och rött utbreder sig i mittplanet en gräsbevuxen dalsänka med en gård m. röda hus, vilkas tak avteckna sig i ljusgrått och brunt. Från stugan längst till vänster uppstiger rök. I bakgrunden en delvis skogbevuxen fjällsluttning i olika nyanser av mörkgrönt. Mörkgrå himmel med ljusning över fjällryggen. Akvarell och gouache. Dagm: 39 x 54,4 cm. Signerad: A. Edelfelt Gausdal 1894. Edelfelt vistades på Gausdal endast i juli 1893; den egenhändiga dateringen troligen gjord senare och därvid felskriven.

Förekomster i brev

Höjfjeldssanatoriet Gausdal Norge 1 januari 1893
Osäker koppling Ellan sofver dåligt (man säger att det inträffar då och då här i fjelltrakterna) och är derför mycket trött ännu. Jag har målat litet och pojken mår icke allenast ypperligt men är hela sanatoriets favorit Alla leka med honom, prata med honom och äro snälla med honom. Men den minste står och exercerar med fem, sex svenska danska och engelska barn som kikna af skratt men – lyda honom. Osäker koppling Jag har börjat måla en fjellstudie upp på "alpens högsta topp. Det är otacksamt ty i bästa fall ser det ut som en reliefkarta.

Gausdal måndag 11 juli 1893 11 juli 1893
Här har jag målat några landskap – det är ändå omöjligt att få in något hissnande högt i oljefärg. Bergsnaturen är omöjligt att måla, tror jag.

Gausdal 18 Juli 1893 18 juli 1893
– Jag målar här om dagarne – men det blir ej så som jag ville först småregnar det alltjemnt, så blåser det, och så ringer matklockan på Sanatoriet. Nu börjar jag litet mera komma in i den här naturen, och skulle kanske göra den bättre nu – men då skulle jag igen komma in på landskapsmåleri, och det vill jag ej.

Paris den 6 juni, Gustafsdagen 1894. 6 juni 1894
Osäker koppling Chambure var mycket förvånad öfver allt det jag gjort under vintern – det frapperar honom så mycket mera som han sjelf ingenting gör – det enda jag egentligen har emot honom.

Det finns inga bilder för det här konstverket.