Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Detta porträtt blev aldrig av.

Förekomster i brev

Kjøbenhavn 18 april 1894 18 april 1894
Man talar om att jag skall måla drottningen och jag må säga att jag inte vore särdeles lifvad för detta uppdrag. Hon sade sjelf att ingen lyckats ännu med henne – är 77 år och har varit mycket vacker, vill gerna se ung ut – det blir svårt skall jag säga, om det blir af. hennes ögon näsa och ansigsform äro mycket vackra, sådana som prinsessan af Wales', men munnen är svår att måla. Hon är mycket liten och ganska krokig.

Det finns inga bilder för det här konstverket.