Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Detta porträtt blev aldrig av.

Förekomster i brev

Kjøbenhavn 9 april 94 9 april 1894
vidare för de två skönheterna vid hofvet grefvinnan Fries (Krag-Juel-Vind-Friis) född Danneskjöld, och för grefvinnan Raben, en född amerikanska. – den senare skall jag måla – hennes man pinade och bad mig att börja nu strax. Hon är mycket vacker, mycket amerikanska – Grefvinnan Friis är deremot den elegantaste mest aristokratiska skandinaviska typ jag kan tänka mig lång smärt, med fina drag – och blondt lockigt hår. Så hennes hals sitter på skuldrorna! Grefvinnan Ahlefeldt som jag först skall måla (när?) behagade mig mycket. Hon har en fullvuxen dotter redan, men ser bra ut stora mörkblå snälla ögon – något ovanligt godt i dem. – Jag maae endelig komme". Ja får nu se hvar när och huru.

Det finns inga bilder för det här konstverket.