Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Något förändrad replik av föregående. En ung flicka med ljust hår, vita skjortärmar och grönt dräktliv står lutad mot en gärdesgård i förgrunden; halvfigur vänd åt höger. Den ena handen vilar på gärdesgården, den andra, som är återgiven i sin helhet, griper kring en gärdsgårdsstolpe. Bakom flickan en gulgrön äng. I bakgrunden en brant stupande, skogbevuxen fjällsluttning i grå-blått och grönt med en gård till vänster. På frånsidan intyg av Berta Edelfelt. 80 x 55. Signerad till vänster: A. Edelfelt 1893. Målad sannolikt på Haiko sept. 1893.

Förekomster i brev

Paris den 6 juni, Gustafsdagen 1894. 6 juni 1894
Osäker koppling Chambure var mycket förvånad öfver allt det jag gjort under vintern – det frapperar honom så mycket mera som han sjelf ingenting gör – det enda jag egentligen har emot honom.

Det finns inga bilder för det här konstverket.