Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Bröstbild vänd åt höger av en vithårig man med hög ansiktsfärg. Mörkblå generalsuniform med många ordenstecken och ljusblått Serafimerband över börstet. Ljusgrå fond. Rentoilerad. 75 x 62 cm. Signerad (otydligt): A. Edelfelt. På beställning av Borgmästaren C. M. Holm i Borgå målat i september på Gripsholm, efter C. V. Nordgrens där befintliga, 1846 utförda kopia av K. F. von Bredas original från 1815. En av Edelfelt senare utförd replik, målad på beställning av fabrikanten C. A. Lewin för Kiala.

Förekomster i brev

Fragment 1 januari 1872
Edelfelt ber morbror Gustaf Brandt säga Calle Holm att ifall han vill ha ett större porträtt så måste Edelfelt i Helsingfors måla en kopia av kopian; om 300 mark är för högt pris för en mindre tavla går det an att sänka priset. Edelfelt hoppas ha arbetet färdigt på Gripsholm till den 25; han åker därefter till Stockholm och Uppsala och sedan till Helsingfors så fort som möjligt. Porträttet av Adlercreutz har framskridit.

Granbäck d. 2 Augusti 2 augusti 1872
Edelfelt har funderat på borgmästare Calle Holms vänliga förslag och antar anbudet att kopiera [porträttet av general, greve C. J, Adlercreutz som hänger] på Gripsholm; enligt baron Alexander Leuhusen bör det gå att utverka tillstånd från Gripsholm genom att kontakta intendenten – Ekenstam tror Edelfelt han heter; hans Sverigevistelse förlängs i så fall med några veckor.

Granbäck d. 7 Augusti 72. 7 augusti 1872
Farbror Alexander Leuhusen har rått Edelfelt att besöka Kinnekulle och Trollhättan före han reser; Edelfelt är inte säker på att hans ekonomiska situation tillåter en sådan utflykt, i synnerhet då han inte får försumma det planerade besöket i Uppsala; farbror Leuhusen har lovat skriva till intendent Fredrik Ekenstierna på Gripsholm, för att Edelfelt skall få tillåtelse att måla på slottet.

Thorsdagen d. 8 Augusti 1872. 8 augusti 1872
Farbror Alexander Leuhusen har skrivit till intendent Fredrik Ekenstierna på Gripsholm. Alexandra Edelfelt föreslår en resa till Köpenhamn i sitt brev; Edelfelt är entusiastisk och menar att han kunde ha råd med en sådan resa om han får tillåtelse att måla på Gripsholm. Om Edelfelt kommer sig i väg till Köpenhamn och Gripsholm måste han ta ett lån från Finland, vilket får likvideras [betalas tillbaka] med pengarna för porträttet.

Granbäck d. 15 Aug. 1872. 15 augusti 1872
Ett brev har anlänt till farbror Alexander Leuhusen, där intendent Fredrik Ekenstjerna meddelar att Edelfelt har tillåtelse att när som helst komma till Gripsholm för att göra sin kopia; intendenten har lovat ordna logi på slottet så att Edelfelt inte behöver resa fram och tillbaka till Stockholm eller Mariefred. Då inkomsten är säkrad har Edelfelt funderat på att resa till Köpenhamn, "Konges smukke Bye"; han kunde få sällskap av doktor Eljert Mobeck som ännu inte kommit sig i väg till den nordiska konst- och industriexpositionen; för att kunna resa och för att i Stockholm kunna köpa material till arbetet på Gripsholm är det ett "conditio sine qua non" [en oumbärlig förutsättning] att Alexandra Edelfelt sänder pengar, hon kunde skicka av Calle Holms utlovade pengar.

Granbäck d. 22 Aug. 72 (Thorsdag). 22 augusti 1872
Alexandra Edelfelt har förhört sig om Edelfelts återresa; planen är att i början av september bege sig till Stockholm och stanna en vecka på Gripsholm, för att sedan göra en tur till Uppsala; Leuhusens vill ännu inte höra talas om någon avresa.

Granbäck d. 27 Aug. 72. 27 augusti 1872
Edelfelt redogör reskassan för Alexandra Edelfelt; om han inte får de utlovade pengarna från Calle Holm har han inte råd att åka till Gripsholm.

Granbäck d. 31 Aug. 1872 31 augusti 1872
Planen hade varit att följande vecka resa till Stockholm, stanna en vecka på Gripsholm, sedan några dagar i Uppsala för att sedan påbörja "die grosse Retirade", den stora hemfärden. Edelfelt hoppas att Bernhard Reinhold fortfarande är i Stockholm, eftersom han tänker be om råd vis à vis C.J. Adlercreutz porträtt; kanske kommer Reinhold med till Gripsholm och ser det.

Fragment, Forts d. 20. 1 september 1872
Edelfelt målar i rådsalen, där medlemmarna av Carl XI:s riksråd blickar ned från väggen; i rummet bredvid finns porträtt i naturlig storlek av regenter samtida med Gustaf III, av dessa är Maria Theresia, Ludvig XV och Stanislaus av Polen mästerliga; Edelfelt har blivit betagen i ett porträtt av "okändt fruntimmer" av Van Dyk; han skulle vilja kopiera porträttet av Ebba Brahe; C.J. Adlercreutz porträtt är en kopia av Carl Fredric Breda, efter vilken litografin på Kiala är gjord; porträttet blir ungefär lika stort som porträttet av Wallgren och Edelfelt kan därför inte göra det så stort som morbror Gustaf Brandt önskar; Borgåborna skall i varje fall falla i stum förundran över den grannlåt och de ordnar han skall brodera generalens kläder med.

Granbäck d. 11 September 1872. 11 september 1872
Då Alexandra Edelfelt i Helsingfors läser brevet är Edelfelt troligen inte längre på Granbäck; han har skrivit till Fredrik Ekenstierna på Gripsholm, vilken han skall träffa den 15 september; på grund av att hans linnekläder varit i tvätten och Brita inte hunnit stryka dem förrän idag, har avfärden från Granbäck skjutits upp. I Stockholm köper Edelfelt duk och färger och åker sedan ut till Gripsholm. Fröknarna von Knorring, Antell och Granlund är på kommande till Stockholm; Edelfelt hoppas träffa dem, men befarar att han kommer att vara på Gripsholm; Alexandra Edelfelt behöver inte oroa sig för att någon omständighet får störa hans målning.

Gripsholm d. 23 Sept 72. 23 september 1872
Porträttet av C.J. Adlercreutz är svårare att måla än vad Edelfelt trott, då det är målat i ett för honom nytt "maner" [sätt]; eftersom alla teatrar är stängda i Stockholm har han ingen brådska och planerar stanna två dagar längre på Gripsholm; han planerar anlända till Helsingfors i slutet av följande vecka.

Gripsholm d. 26 Sept. 26 september 1872
Arbetsdagarna har p.g.a. mörkrets tidiga inbrott blivit så korta att Edelfelt inte hunnit så långt som han velat och måste stanna längre på Gripsholm; han hade tänkt resa till Stockholm följande dag och sedan till Helsingfors, men resan uppskjuts med ett par dagar.

Antwerpen, lördag d 22/3 1874. 22 mars 1874
Nyländska avdelningen har betalat 100 mark för porträttet av General Carl Johan Adlercreutz, därtill har de beslutat ge honom ett stipendium på samma summa; Edelfelt tycker det låter ovanligt och vill gärna veta mera om hur beslutet gått till och om det finns avdelningsmedlemmar som är missnöjda med åtgärden.

Det finns inga bilder för det här konstverket.