Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Följande teckning till Julqvällen; brev till Alexandra Edelfelt 4.8.1875.

Förekomster i brev

Paris, Onsdag d. 4 Aug. 1875 4 augusti 1875
"Pistol i stugan" tänker Edelfelt göra så att Pistol avtecknar sig i svart mot spiseln och fröken Augusta syns i fonden i dörren; folket skulle inte sitta vid julbordet, utan samlade kring berättaren; Edelfelt är nyfiken på Alexandra Edelfelts tankar om detta.

Det finns inga bilder för det här konstverket.