Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Motiv från Paris år 1793. Framför en husvägg i ljusgrått och grålila med anslag och inskriptioner med krita, bl.a. "À bas Robespierre", har en ung, mörkhårigt kvinna, halvfigur i profil åt höger stannat, med en dramatisk gest knytande högra handen vid bröstet och vändande huvudet mor vänster. Hon är iklädd hög, mörkgrön filthatt med en tricolor kring kullen, stor, vit fichu och mörkgrön rock med breda uppslag och smala, vita manchetter. I vänstra haden en svart spatserkäpp. Längst till vänster en smal gränd. 60 x 45,5. Signerad A. Edelfelt. Paris 1877. Målad i Paris april–juni 1877. Förvärvad från konstnären av friherrinnan W. Mellin.

Förekomster i brev

Paris d. 15 April 77. 15 april 1877
Osäker koppling Följande dag har de kostymmodell på ateljén; på eftermiddagen ska han börja på något att sälja i Helsingfors.

Paris d. 26 April 1877. 26 april 1877
En tavla eller studie står upptecknad på Edelfelts staffli; det är en kvinna i revolutionens kostym i gående ställning, ser åt sidan och är klädd i hatt med trefärgad kokard, stor fichu och mörkgrön klänning; hän tänker inte offra alltför mycket tid och pengar på duken, men vill göra den så att den kunde säljas i Finland under namnet "citoyenne de l'an II" [medborgarinna från år II].

1sta Maj 77. 1 maj 1877
Edelfelt målar i ateljén eller hemma på "Citoyenne de l'an II".

den 3 maj 1877 3 maj 1877
Edelfelt har modell på förmiddagarna; på eftermiddagarna går han till Salongen och gläder sig att se att hans tavla behagar dem som ser den; han är alldeles uttröttad och korrespondensen till Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift får vänta till följande dag.

Paris d. 7 maj 1877 7 maj 1877
Edelfelts "citoyenne" avancerar långsamt, men torde bli verkäuflich [säljbar].

Paris d. 18 maj 1877. 18 maj 1877
Edelfelts "citoyenne" ger honom mera besvär än väntat; han ska rita av henne i nästa brev till Alexandra Edelfelt.

Paris d. 29 maj 1877 29 maj 1877
Han påbörjade studien för att hans "citoyenne" under tiden ska hinna torka; han hoppas kunna slutföra henne om några dagar.

Paris 2 Juni 77 2 juni 1877
Edelfelt låter Citoyennen [medborgarinna] vila till nästa vecka, då han målar om henne från början till slut, kanske på ny duk. Edelfelt har en rejäl färgräkning att betala, därtill staffli, kaffet under de senaste månaderna, gardinerna i hans ateljé m.m.; han behöver också skaffa ramar till Citoyennen och studien, samt kläder och ännu leva hela denna månad och resekostnaderna.

Paris d. 16 Juni 77 16 juni 1877
Hettan, missnöjet med vad Edelfelt gjort och osäkerheten kring försäljningen av hans tavla har försatt honom i ett tillstånd som gör det omöjligt att arbeta ordentligt; han ska ännu göra ett försök med Citoyennen på ny duk; om även det misslyckas gör han bara huvudet i akvarell, med hatten och bysten och säljer det till lågt pris, bara så att han tjänar in utgifterna för modellen.

Paris d. 21 Juni 77 21 juni 1877
Edelfelt har inte hunnit måla denna vecka.

d. 23 Juni 1877 23 juni 1877
Edelfelts humör är på upphällning då han inte målat på en tid; Alexandra Edelfelt ska därför inte fästa sig vid om han sjunger jeremiader.

Paris d. 27 Juni 77. 27 juni 1877
Edelfelt ska i hast göra sina två studier färdiga.

Ännu Paris 1877 lördag d Juli 7 juli 1877
Robert Stigell skickar Citoyenne och pagen till Finland, de är inte tillräckligt torra ännu.

Paris d. 3 Juli 1878 3 juli 1878
Edelfelt har sålt sin spanska (mindre än republikanskan) för 500 francs till sin amerikan; den franske kommissionären hade oförskämdheten att begära 10 procent (50 francs) i kommissionsarvode; för första gången stod Edelfelt på sig, förklarade att 500 mark [sic!] var ett uselt pris och bad honom veta hut; kommissionären gav efter "men var jude nog" att fråga om Edelfelt skulle bevilja honom provision på de följande tavlorna; Edelfelt svarade att det var möjligt, men att han då också begär sitt pris därefter; han har meddelat Carl Mannerheim att han använt sig av dennes ädelmodiga tillåtelse att sälja tavlan.

d. 28 Mars 1879. 28 mars 1879
Edelfelt skall genast börja på med den Cedercreutzka tavlan; Citoyennen [Medborgarinnan] anser han sig kunna göra lite annorlunda; hon är så barnsligt patetisk där hon står och knyter näven; det skulle behövas något lika gripande men mera sant.

d. 3 Juni 1879 3 juni 1879
Edelfelt har börjat på Wilhelm Forsmans Citoyenne [Medborgarinnan] och räknar bli färdig till den 10 juni; modellen har ett mycket uttrycksfullt ansikte; hon är aktris vid Cluny theatern, men har stått modell för John Singer Sargent, som rekommenderade henne; ställningen är ungefär den samma som på den Mellinska tavlan, men fonden blir interiör och kostymen är bättre, ljust siden gorge de pigeon [duvhals ~ färg som skiftar efter ljuset] och gröngrå kjortel.

Paris d. 10 mars 1880. 10 mars 1880
På natten väcktes Edelfelt av att man skrålade Marseljäsen då de amnestierade anlände; med undantag för honom, hotellvärden och några tidningskorrespondenter var alla "purs", rena anhängare, som Edelfelt kunde tänka sig i 1783 års kostym eller i nationalgardesuniform under Kommunen; mest sympatiska såg de som fått amnesti ut; de såg trötta ut och var dåligt klädda, som Edelfelt föreställde sig guldgrävare i Californien; några kvinnor som återkom från Nya Caledonien såg ut som skuggor; de väntande Citoyennerna [Medborgarinnorna] bar röda kokarder och röda buketter och gav Edelfelt inspiration till nya, annorlunda "citoyennes" än dem han hittills målat; Edelfelt såg en rörande scen då en kommunard, Collot, tidigare medlem av comité central [centralkommittén], möttes av sin gamla mor.

Paris d. 15 maj 1882 15 maj 1882
Ahrenbreg skrifver från Moskva, att alla de taflor jag önskat få exponerade, redan äro på väg. Således skulle såväl kejsarens barn som fru Miatleff komma med. Hvarföre de utan att fråga mig skickat ”la Citoyenne” som dock är medelmåttig vet jag ej.

d. 28 juni 1882 28 juni 1882
Talte jag om att Botkin skrifvit och komplimenterat mig öfver min utställning i Moskva. Han regretterar att jag icke har något till salu, och säger att han säkert kan påstå att jag skall bli dekorerad vid utställningens slut. – Troligen Stanislavkan! La belle affaire! Emellertid tyckas mina taflor ta sig bra ut och Ahrenberg skrifver att de göra en briljant figur bredvid de ryska.