Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Bröstbild i fas åt höger av en yngre man med brunt hår, stora bruna mustascher och blå ögon. Dräktpartiet endast upptecknat i sepia. Mörkbrun fond. Olja på trä. 24 x 19. Signerad med monogram AE. På baksidan anteckning med främmande hand att porträttet är målat 1877. Då porträttet knappast kan vara gjort efter foto, och doktor Eneberg avled år 1876, är det likväl sannolikt att det har målats under Enebergs studievistelse i Paris 1874–75, där E. hörde till Edelfelts umgängeskrets och därifrån han 1875 reste till London och Tyskland.

Redaktionens kommentarer

Hintze har fel i sitt antagande att porträttet skulle vara målat 1874–1875. Edelfelt nämner i början av juni 1877 att han ska "börja på" Enebergs porträtt. Det är oklart varför Hintze antar att porträttet inte kan vara målat efter fotografi. Troligen är det målat mer eller mindre efter fotografi, åtminstone med ett fotografi som stöd för minnet.

Förekomster i brev

Paris 2 Juni 77 2 juni 1877
Edelfelt ska börja på med Karl Enebergs porträtt i mindre skala.

Det finns inga bilder för det här konstverket.