Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Börjad i Paris i mitten av april 1878. Edelfelt tänkte i ett skede använda motivet till familjen Cedercreutz beställning.

Förekomster i brev

Paris skärtorsdag – 78. 18 april 1878
Edelfelt har börjat på en gårdsinteriör med några tvätterskor i bakgrunden; han undrar om Cedercreutz skulle nöja sig med detta, eller om de nödvändigtvis vill han något från medeltiden. Pietro Krohn ser melankolisk ut då Edelfelt talar om att resa; Edelfelt vill fortsätta med studien av tvätterskorna eftersom det ser ut att bli regn; Krohn tar sitt uppdrag på utställningen nästan för allvarligt.

Annandag påsk 1878 22 april 1878
Sedan långfredagen har Edelfelt dratigts med ont i halsen; Herman Frithiof Antell har förklarat att det är ingenting farligt och ordinerat honom att gurgla klorsyrat kali [kaliumklorid]; Edelfelt förkylde sig antagligen då han gjorde studier ute på gården på Rue Bonaparte 24.

Det finns inga bilder för det här konstverket.