Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Invid några snöhöljda stenar står till höger en stolpkälke med ett ljust bylte kläder, ur vilket ett ljusrött tyg sticker fram. Från kälken leder spår mot förgrunden. 27 x 38. Målad i Helsingfors i december 1878.

Förekomster i brev

Paris d. 14 Januari 79. 14 januari 1879
Edelfelt har fört alla sina studier till Chabod för att spännas upp; inom kort för han dem till Jean Léon Gérôme.

Paris d. 16 Januari 1879. 16 januari 1879
Jean-Léon Gérôme tycker inte om Edelfelts skiss; ämnet var bra, bara huvudgruppen, kvinnan och gubben, fick större betydelse som grupp; Gérômre rådde Edelfelt att ägna någon vecka åt kompositionen och visa skisserna innan han började på tavlan; då Edelfelt anmärkte att han inte får tavlan färdig till årets salong sade Gérôme att han då kan ställa ut ett gott verk följande år; man får inte arbeta för utställningarna, man ska arbeta för att göra det man känner och för att man älskar konsten.

Lördag mars 79. 15 mars 1879
Edelfelt har fått ramen till sin tavla och den tar sig bra ut, däremot är han uttråkad och missnöjd med tavlan; hans snö- och landskapsstudier är för små och otillräckliga; varje halvtimme skulle han ha lust att gå ned till Brunnsparken och se efter hur det ser ut i naturen; han har gjort en fyra alnar lång tavla helt de chic [på fri hand] och reslutatet är därefter; om han för en halvtimme kunde förflytta sig till Helsingfors skulle han vara hjälpt.

Det finns inga bilder för det här konstverket.