Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

I huvudsak identisk med föregående, men kvinnan är framställd sittande med sitt barn i famnen och yxa i handen. Gubben endast skissaktigt antydd. Kolorit i vitt, rött och brunt. 24 x 48. Intygad av Ellan von Born [tidigare Ellan Edelfelt]. Genom Konstsalongen L. Bäcksbacka förvärvad 1919 från friherrinnan Ellan von Born.

Förekomster i brev

Paris d. 14 Januari 79. 14 januari 1879
Edelfelt har fört alla sina studier till Chabod för att spännas upp; inom kort för han dem till Jean Léon Gérôme.

Paris d. 16 Januari 1879. 16 januari 1879
Idag har Edelfelt fortsatt att teckna nya skisser; Jean-Léon Gérôme tyckte mera om de utkast där kvinnan tittar upp för att speja om soldaterna närmar sig; Edelfelt har fått en tämligen god modell till kvinnan, en italienska på 30 år. Jean-Léon Gérôme tycker inte om Edelfelts skiss; ämnet var bra, bara huvudgruppen, kvinnan och gubben, fick större betydelse som grupp; Gérômre rådde Edelfelt att ägna någon vecka åt kompositionen och visa skisserna innan han började på tavlan; då Edelfelt anmärkte att han inte får tavlan färdig till årets salong sade Gérôme att han då kan ställa ut ett gott verk följande år; man får inte arbeta för utställningarna, man ska arbeta för att göra det man känner och för att man älskar konsten.

Det finns inga bilder för det här konstverket.