Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Edelfelt fick våren 1879 en förfrågan om att måla ett porträtt av den avlidne mecenaten Victor Hoving, men han utförde inte beställningen.

Förekomster i brev

Paris d. 19 mars 79. 19 mars 1879
Edelfelt har åter fått en tråkig beställning; Carl Gustaf Estlander skriver att konstföreningen vill ge Victor Hovings porträtt åt brodern i Wiborg; som ersättning utlovas 500–600 mark; Estlander menar att det inte brådskar med Johan Ludvig Runebergs porträtt.

Paris d. 21 april 1879 21 april 1879
Tanken på att måla Victor Hovings porträtt efter fotografi är så motbjudande att Edelfelt inte förmått sig svara på Carl Gustaf Estlanders förslag; de erbjuder 600 mark, men Edelfelt skulle få förargelser för mycket mera; då porträttet är avsett för brodern är det av största vikt att likheten är fullkomlig, vilket Edelfelt inte är säker på att lyckas med; han frågar sig om han är moraliskt förbunden att åta sig uppdraget.

Paris d. 17 maj 1879 17 maj 1879
Carl Gustaf Estlander har skrifvit ett tröstande brev, där han säger sig inte längre vilja plåga Edelfelt med Victor Hovings porträtt; kontentan av brevet är att Edelfelt skall hålla sig till idealet; Edelfelt skulle ha fått tröst om Estlander skrivit att han skulle hålla sig till Gud, mor eller arbetet, men inte idealet; var är idealet – i Friedrich Theodor Fischers estetik?; Edelfelt tror inte att idealet gör någon människa glad, såvida det inte tar en bestämd naturlig form, eller uttalas som ett bestämt mål eller strävan.

Det finns inga bilder för det här konstverket.