Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

I ett soligt landskap med Haga slott och en flik av Brunnsviken i bakgrunden sitter Bellman spelande luta under några träd i förgrunden till höger; vid ett dukat bord till vänster med en bål och tre höga glas sitter Gustav III med Armfelt stående bakom bordet. Figurerna skissaktigt behandlade, landskapet mer detaljerat. Dagmått: 70 x 150. Målad i Paris mars–april 1884 (landskapet möjligen bearbetet på Haiko sommaren 1884). Återgår på en skiss från Haga, katalog nummer 127, från 1879. För denna komposition vistades Edelfelt i juli 1879 under några veckor på Haga. Landskapsstudier i blyerts från denna visitelse samt flera varierande kompositionsutkast, bl.a. från 1878, och en porträttstudie i skissbok A II 1517:25, 26, 41 och 100 samt A III 2028:119 och 181 i Ateneum. Tecknade studier och utkast till en liknande komposition från 1869 i Ateneum, från 1875 i Gösta Stenmans handteckningssamling.

Förekomster i brev

d. 28 Mars 1879. 28 mars 1879
På sommaren vill Edelfelt försöka med Gustav III och Carl Michael Bellman; det borde vara mera i Edelfelts skaplynne, om man får tro vad folk säger.

Paris d 20 april 79. 20 april 1879
Nästa år skall han komma med Gustaf III och något annat till Salongen, och vara bättre förberedd.

Paris d. 19 Maj 1879 19 maj 1879
Edelfelt kan inte fatta att det redan är senare hälften av maj; studenternas majfest kan han i detta plaskregn inte begripa; om sommaren blir regnig blir det inget målande på Haga.

Paris d. 27 maj 79. 27 maj 1879
Får se hur livad Edelfelt är för Gustaf III då han kommer dit upp.

d. 3 Juni 1879 3 juni 1879
Det har varit ett förfärligt pingstväder med regn och storm; om Edelfelt får regn i Stockholm är han förlorad.

Paris den 22 Juni 1879 22 juni 1879
I Stockholm skall han göra ordentliga studier, även om han försöker att göra vistelsen så kort som möjligt.

Köpenhamn d. 1 Juli 1879 1 juli 1879
Edelfelt hoppas på bra väder i Stockholm, annars blir det inte möjligt att göra studier.

Stockholm torsdag afton – juli 79 Hôtel Rydberg 10 juli 1879
Edelfelt har arbetat hela dagen på Haga; han tror sig hinna med rätt mycket på en vecka om vädret blir vackert; hittills har vädret varit förskräckligt, värdigt polcirkeln. Edelfelt har målat hela dagen; det var kallt och blåsigt, men han har redan kommit en god bit på studien; han skall på nytt dit ut följande dag.

Sthlm d. 14 Juli 1879 14 juli 1879
Edelfelt har kommit så långt i sina studier på Haga att han kan färdigställa tavlan var och när som helst, så länge det är sommar och solsken; han har gjort teckningar och två skisser i färg; följande dag börjar han på den definitiva duken; på Nationalmuseum finns inte mycket användbart, han hittade en hovdräkt som han skall klä Gustaf Mauritz Armfelt i. På Haga har Edelfelt målat en bit där både slottet och Brunnsviken syns; slottet är litet och obetydligt till sitt yttre, Gunnar Berndtson sade att det liknade Lindö bagarstuga; Edelfelt hoppas reparera tarvligheten i hans studie med blommor och dylikt. På dagen var Edelfelt på Haga; fru Lidman och Hermanine Edelfelt kom dit en stund på förmiddagen.

Paris, måndag d. 12 april 1880. 12 april 1880
Vädret har varit så kallt och regningt att Edelfelt inte kunnat tänka på att resa till landet för att måla Gustaf III.

fastlagstidag 83 6 februari 1883
Efter den 15 Mars, då taflorna skola inlemnas, skall jag ta itu med Bellman – Aino, en massa saker – men dock försöka komma härifrån så tidigt som möjligt.

Tisdag morgon 1 januari 1884
Jag har just nu gjort en skizz af Bellman och Gust. III. – så der – mera dabbig, men det blir väl bättre. Nu blir frågan om jag alls kan sysselsätta mig med detta nu.

Petersburg fredag 22/1 84 22 januari 1884
Nu skall jag försöka arbeta dugtigt i Paris – först måla om fru Reuterskiölds armar, så möjligtvis fröken Ahlberg och så begynna jag något större, allvarligt arbete – Jag bryr mig ej om att måla "des petites femmes" längre, det är för farligt för talangen.

Paris d. 13 febr. 84. 13 februari 1884
Annars börjar jag göra teckningar till Gustaf III, Aino o.d. – stora teckningar vill jag göra. Skicka Kalevala Collans öfversättning, så är Mamma snäll. Jag vill kasta mig in i denna fantastiska vilda, trolldomspoesi – kanske kan jag få många idéer derifrån

Paris d. 17 febr 84. 17 februari 1884
skall börja, efter fru R. som kanske kommer i dessa dagar, att teckna Aino, sedan Gustaf III

Paris d. 31 Mars 84 31 mars 1884
Gustaf III skall nog bli bra – men kommer att kosta mycket arbete. Jag vill försöka att göra figurerna färdiga här, så att jag kan fortsätta med landskapet hemma på Haiko.