Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Förstudie till "Bellman spelande luta för Gustav III och G. M. Armfelt på Haga", katalog nummer 271 och 272, målade i Paris 1884. Bakom en saftig gräslinda i förgrunden syns till vänster en del av Haga slott i rosa, i mitten en skymt av Brunnsviken och till höger en grupp lövträd i djupgrönt. Klart solsken. Dagmått: 8 x 14. På baksidan anteckning av främmande hand: "Haga af A. Edelfelt 1876" (sic!) samt intyg av Berta Edelfelt. Målad på Haga i juli 1879.

Förekomster i brev

Paris d. 16 Juni 1878 16 juni 1878
Resan borde inte bli dyr och Edelfelt ber Alexandra Edelfelt tänka på saken; Johan August von Borns och Johan Ludvig Runebergs porträtt kommer åtminstone att ge pengar; Edelfelt får troligen lov att i varje fall stanna några dagar i Stockholm för att göra några landskapsstudier i omgivningarna (Haga) och teckna av några porträtt på Nationalmuseum; hans tavla blir inte såld; till nästa salong skall han ha två tavlor, av vilken den ena skall vara säljbar.

Paris d. 28 Juli 1878 28 juli 1878
Edelfelt börjar överge planen att resa via Stockholm, då han ändå inte hinner göra studier där.

d. 28 Mars 1879. 28 mars 1879
På sommaren vill Edelfelt försöka med Gustav III och Carl Michael Bellman; det borde vara mera i Edelfelts skaplynne, om man får tro vad folk säger.

Paris d 20 april 79. 20 april 1879
Nästa år skall han komma med Gustaf III och något annat till Salongen, och vara bättre förberedd.

Paris d. 19 Maj 1879 19 maj 1879
Edelfelt kan inte fatta att det redan är senare hälften av maj; studenternas majfest kan han i detta plaskregn inte begripa; om sommaren blir regnig blir det inget målande på Haga.

Paris d. 27 maj 79. 27 maj 1879
Får se hur livad Edelfelt är för Gustaf III då han kommer dit upp.

d. 3 Juni 1879 3 juni 1879
Det har varit ett förfärligt pingstväder med regn och storm; om Edelfelt får regn i Stockholm är han förlorad.

Paris den 22 Juni 1879 22 juni 1879
I Stockholm skall han göra ordentliga studier, även om han försöker att göra vistelsen så kort som möjligt.

Köpenhamn d. 1 Juli 1879 1 juli 1879
Edelfelt hoppas på bra väder i Stockholm, annars blir det inte möjligt att göra studier.

Stockholm torsdag afton – juli 79 Hôtel Rydberg 10 juli 1879
Edelfelt har arbetat hela dagen på Haga; han tror sig hinna med rätt mycket på en vecka om vädret blir vackert; hittills har vädret varit förskräckligt, värdigt polcirkeln. Målaren Hjalmar Sandberg kom och efter frukosten begav de sig till Haga; Edelfelt har tre vyer på förslag; det är underligt att nuvarande kungahus låtit parken förfalla; framför parkens port finns ett nykterhetsvärdshus. Edelfelt har målat hela dagen; det var kallt och blåsigt, men han har redan kommit en god bit på studien; han skall på nytt dit ut följande dag.

Sthlm d. 14 Juli 1879 14 juli 1879
Edelfelt har kommit så långt i sina studier på Haga att han kan färdigställa tavlan var och när som helst, så länge det är sommar och solsken; han har gjort teckningar och två skisser i färg; följande dag börjar han på den definitiva duken; på Nationalmuseum finns inte mycket användbart, han hittade en hovdräkt som han skall klä Gustaf Mauritz Armfelt i. På Haga har Edelfelt målat en bit där både slottet och Brunnsviken syns; slottet är litet och obetydligt till sitt yttre, Gunnar Berndtson sade att det liknade Lindö bagarstuga; Edelfelt hoppas reparera tarvligheten i hans studie med blommor och dylikt. På dagen var Edelfelt på Haga; fru Lidman och Hermanine Edelfelt kom dit en stund på förmiddagen.