Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Utförda i juli 1879 som förarbeten till "Bellman spelande luta för Gustaf III och G. M. Armfelt på Haga" (H271).

Förekomster i brev

Sthlm d. 14 Juli 1879 14 juli 1879
Edelfelt har kommit så långt i sina studier på Haga att han kan färdigställa tavlan var och när som helst, så länge det är sommar och solsken; han har gjort teckningar och två skisser i färg; följande dag börjar han på den definitiva duken; på Nationalmuseum finns inte mycket användbart, han hittade en hovdräkt som han skall klä Gustaf Mauritz Armfelt i.

Det finns inga bilder för det här konstverket.