Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Publicerad vid årsskiftet 1879-1880.

Förekomster i brev

Stockholm d. 9 november 1879 9 november 1879
Under Edelfelts "kammararrest", fick han besök av Fredrik Vult von Steyern och Ernst Beckman, Ny Illustrerad Tidskrifts blivande redaktör; Edelfelt har tecknat ett och annat för NIT; han var tillåten att gå ut och äta middag med dem på Kung Carl.

Paris d. 8 januari 1880 8 januari 1880
Edelfelt undrar om Alexandra Edelfelt sett hans teckning i första numret av N.I.T. [Ny Illustrerad Tidning]; han är nu medarbetare i tidningar i Stockholm, Paris och New York; Edelfelt har träffat Lucien Marc, som vill att Edelfelt ger honom en teckning varannan månad; Marc kommer snart på visit för att se tavlan.

Det finns inga bilder för det här konstverket.