Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Sittande ung dam med långa mörkbruna lockar, ljusgrå klänning med vit krage och guldmedaljong i svart band kring halsen. Halvfigur i halvfas åt höger. I högra handen en bok. Mörkgrå bakgrund. 80 x 67. Signerad: A. Edelfelt 1876. Målat i september 1876 för 500 mk i enlighet med en beställning som Edelfelt fått 1874 av dåvarande konsul Eklöf.

Redaktionens kommentarer

Beställningen gällde inte porträttet från början, därför bollar Edelfelt med olika idéer i Paris.

Förekomster i brev

Antwerpen d 24. Nov. 73. 24 november 1873
Edelfelt gläder sig över att det finns hopp om en beställning av August Eklöf, vilken morbror Gustaf Brandt förmedlat.

Antwerpen d. 8 Mars 1874. 8 mars 1874
Edelfelt är osäker på om han kan ansöka om stipendium redan i vår eller om han måste vänta till hösten; vad gör han om han då inte får förlängning på stipendiet?; han kan inte räkna med Kalle Holms och August Eklöfs pengar ännu, innan han målat tavlorna; i annat fall får han komma hem och missa ett helt år, mista modet och måla porträtt; om geheimerådet Samuel Antell var i senaten vore han säker på en röst; tror Alexandra Edelfelt att Edelfelt borde skriva till B.O.Schauman för att få upplysningar?

Antwerpen, lördag d 28 Mars 28 mars 1874
Alexandra Edelfelt tycks vara av samma åsikt som morbror Gustaf Brandt i den Eklöfska frågan; Edelfelt vet inte hur han skall få tid för August Eklöfs beställning då han först måste måla något åt Calle Holm; det förefaller honom obegripligt att få en månad på sig att måla en tavla och samtidigt studera vid en akademi och försöka komma in på en ateljé; om konsul Eklöf går med på att behålla sina pengar fram till att Edelfelt får tid, så går han med på förslaget; Eklöf vill ha en historiemålning med många personer, vilket han hittills bara gjort i kol på konstakademien; han vill inte skicka hem något uselt och kan inte till juni få hem något dugligt; om Eklöf vill ha en kopia ber Edelfelt att åtminstone få se sig om i Paris och först rådgöra med Adolf von Becker; han skulle i så fall inte direkt kunna söka sig till en ateljé, utan få lov att sitta på Louvren eller Luxembourggalleriet och kopiera.

Antw. Påskdagen 1874 5 april 1874
Edelfelt har inte fått den Hackmanska växeln; från konsul August Eklöf har kommit ett brev med en växel på 500 francs, men utskriven på ett hus i Paris; Karel Scriba har rått honom att diskontera växeln i Antwerpen, även om han därmed förlorar några francs i avgift; Eklöf skrev att tavlan inte behöve vara färdig till någon bestämd tidpunkt, den kunde möjligen levereras i vinter; Edelfelt är rädd för att inte få ihop något skapligt och skäms att ta emot pengarna i förväg; han hoppas på råd av Adolf von Becker.

Antwerpen d. 9 April 74 9 april 1874
Gåtan med pengarna från [Hackmans i] Wiborg är lyckligt löst och Edelfelt är ledsen för att Alexandra Edelfelt har behövt oroa sig; han var till Havenith och comp. för att diskontera August Eklöfs växel, ställd på Paris; föreståndaren Monsieur Everarts var mycket artig och gav honom genast hela summan med undantag för 2 francs; Baptiste hade dessutom erbjudit respit med hyran och Karel Scriba hade erbjudit ekonomisk hjälp vid behov.

Paris d 22 Maj 74 22 maj 1874
I augusti har de lov även i Jean-Léon Géroms ateljé och Edelfelt kan då börja även med August Eklöfs tavla.

Paris, onsdag d. 27 maj 74. 27 maj 1874
Edelfelt tycker det är obehagligt att ha tagit emot 200 mark av Calle Holm och 500 mark av August Eklöf utan att ännu ha gjort något för att måla deras tavlor.

Paris d 17 Juli 1874. 17 juli 1874
Edelfelt har två förslag till August Eklöfs tavla; något från finska kriget eller en kärleksscen i Louis XV-stil. Under ferierna som räcker ända till slutet av september tänker Edelfelt få färdig Calle Holms tavla, och börja på den som August Eklöf skall ha; i oktober gör han en concours [tävling] i måleri och teckning för att bli antagen till aftonskolan vid Ecole des Beaux Arts; i händelse av att han blir antagen söker han sig en bostad närmare skolan, eller vad tycker Alexandra Edelfelt?; han behöver, och skulle bara ha råd, med en liten bostad, priserna är så höga i Paris och målandet skulle han utföra vid skolan; Hartmans [Hackmans] och Brummers tavlor skulle han inte kunna göra förrän nästa sommar; det tar tid att måla en tavla; ärkecharlatanen Larsson doppade penseln i färgkrukan, väntade på inspiration och målade ett mästerverk, men en allvarlig konstnär gör aldrig på detta sätt; Leonardo da Vinci arbetade i tre år på "fruntimmersporträttet" [Mona Lisa] i Louvren, även Rafael tog tid på sig.

Paris d. 28 Juli 1874. 28 juli 1874
Det var rysligt dumt att ta emot pengar på förhand av August Eklöf; i Frankrike har man antagit följande betalningskutym: 1/3 då man börjar er tavla, 1/3 då man kommit till hälften och 1/3 då ägaren mottagit den; Calle Holms tavla är en utmärkt övning för Edelfelt.

Paris . 11 Sept. 1874. 11 september 1874
Edelfelt vet inte vad han skall måla åt August Eklöf; Alexandra Edelfelts förslag om att kopiera är inte dåligt, men han är rådvill om vilket tavla han skall välja; Eklöf skulle inte tycka om någon Rafael, Corregio eller Peter Paul Rubens från Louvren; Édouard Mullers revolutionsscen i Luxembourg skulle ta månader att kopiera, likaså Thomas Coutures les Romains en decadence; Adolf von Becker har redan kopierat de bästa tavlorna av Eugène Delacroix och Ernest Hébert; det finns en vacker tavla av Jules Lefebvre med Venus och Amor som leker, men därhemma är man inte van vid det nakna måleriet; därtill finns Leda av Paul Baudry.

Paris tisdagen före jul 1874. och fortsatt juldagen 1 december 1874
Edelfelt har senaste tiden haft dystra tankar om sin framtid; stipendiet är snart slut, och han kan inte ta pengar för tavlor som han ännu inte har målat; han vill inte göra samma misstag som med August Eklöfs tavla; han har bett om en barnslig säker förtröstan till Guds hjälp, men ofta har reflexioner försatt honom i en dyster stämning; kamraterna smickrar honom och han känner själv att det borde gå, därför är tanken på att den stränga nödvändigheten snart kanske slår drömmarna ur hågen förfärlig.

Paris d. 2 Mars 1875 (fortsatt d. 3) 2 mars 1875
August Eklöf har varit utmärkt vänlig; beträffande beställningen sade han sig vara lika nöjd med en kopia efter Titian som med ett originalarbet och det var ingen brådska; Edelfelt var inte ledsen över att förnya sin Borgåbekantskap.

Börjadt d. 25 Maj 1875, fortsatt senare. 25 maj 1875
*Alexandra Edelfelt ska inte bli förskräckt över Edelfelts hastigt nedskrivna kommentar om att lämna utförandet av August Eklöfs tavla till nästa vinter; han ska försöka göra den färdig redan nu. Edelfelt håller med Alexandra Edelfelt om att han kunnat komma hem nu och återvända i höst; när han gjorde upp sina planer visste han inte om nyländska avdelningens "pension" och ville därför dra ut på vistelsen så länge som möjligt eftersom han inte visste om han hade möjlighet att komma tillbaka; han skall använda tiden till att göra färdigt illustrationerna till Julkvällen och börja på August Eklöfs kopia; han skulle hinna hem för att se en bit av den vackra sommaren och göra studier efter naturen; Julian Alden Weir råder honom att resa medan det ännu är vackert; det vore roligt att vara med Mamma och syskonen på landet, om inte blir det lika roligt i Helsingfors.

Paris 31 Maj 1875. 31 maj 1875
Edelfelt hade också tänkt börja på en kopia för August Eklöf i juni, vilket var anledningen till beslutet att stanna till hösten. Edelfelt önskar komma hem i augusti, "men Gud vet", om han kan det för den förargerliga Eklöfska tavlans skull; det är ledsamt att vintervägen till Paris är så lång, det vore väl om man alltid kunde passera Lübeck.

Paris d. 15 Juli 1875. 15 juli 1875
Eklöfs olycksaliga kopia får han ébauchera [göra de första skisserna] på 4–5 dagar, så kan han säga att han har börjat.

Paris d. 8 Sept. 1875. 8 september 1875
Den olycksaliga Eklöfska kopian är ännu omålad och Edelfelt är inte på humör att börja på något "allvarligt". Tanken på att resa hem uppfyller hela Edelfelts själ; det är bara den Eklöfska kopian som tär på hans samvete; han får lov att köpa en hel kappsäck och en resehatt, fyrken [pengarna] bara rinner iväg.

Paris d. 27 Juni 77. 27 juni 1877
Edelfelt visade Carl Mannerheim sin tavla, som nu finns hos färghandlare Chabod; strax efter då de åkte i Champs Elysées föreslog Mannerheim att Edelfelt skulle måla honom en större skiss för 1 000 francs; Edelfelt avslog först med hänvisning till hur det varit med August Eklöfs beställning, samt till Alexander Wilhelm Brummers och Herman Frithiof Antells väntande beställningar; Edelfelt gick sedan med på att ta emot beställningen och pengarna, som han genast lovade sätta in på Föreningsbanken då han kom hem; Mannerheim ville ha en skiss till någon större tavla, men undanbad sig Carl IX och Klas Fleming.

Det finns inga bilder för det här konstverket.