Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Ateljéinteriör med en ljus, gråbrun avdelningsskärm i bakgrunden. I förgrunden sitter en ung, brunhårig modell – Thérèse Lainville – i ljusblå klänning spelande piano, knäfigur i profil åt vänster, medan en ung, svartklädd man – Axel Berndtson – med vänstra handen på hennes axel lutar sig fram för att vända notbladen. Fullt dagsljus från från vänster. 73 x 63. Signerad: A. Edelfelt 1884. Målad i Paris i april–juni 1884 samt retuscherad på Haiko juli–augusti samma år. Beställd av konsthandlaren Hodges i New York. På grund av den i Förenta Staterna 1883 införda, till 30% av värdet uppgående importtullen vägrade Hodges att erlägga det överenskomna priset 3,600 franc, varför Edelfelt behöll tavlan (Hbl. 29.VIII.1884 uppger felaktigt, att Hodges inköpt målningen på Edelfelts utställning i Köpenhamn augusti i 1884). Kompositionsutkast i skissbok A II 1604 i Ateneum. Inköpt i november 1884 till Göteborgs Konstmuseum.

Redaktionens kommentarer

I Edelfelts skissböcker förekommer flera skisser av kvinnor vid pianot.

Förekomster i brev

Paris d. 8 maj 84. 8 maj 1884
Jag har näml. begynt 2ne mindre taflor en pianolektion och en judisk rabbin (en verklig – som står modell i hemlighet en ytterst herrlig figur). De der nöten till amerikanska konsthandlare bestämma sig ej. De ha mig göra 3 à 4 taflor färdiga för att senare se om de vilja ta dem.

d. 10 maj 84 10 maj 1884
Jag arbetar temmeligen flitigt dessa tider för att få några mindre saker färdiga – endera för konsthandlare eller också för att ställa ut i Köpenhamn.

Paris d 17 mai 84 17 maj 1884
Ack om jag finge lof att göra de taflor som konsthandlarne beställa (ty 2 ha de lofvat beställa) i Finland. Jag skulle då kunna komma hem redan i slutet af Juni. Absolut säkert är att jag arbetar bättre hemma än här, att jag är mindre störd och på allt sätt känner mig lyckligare. – Nervös är jag ej, det kan jag försäkra – ej ditåt som i fjol. Endast litet nedslagen ibland, och detta alltid af rimliga skäl. Osäker koppling Men nu går det åter – jag arbetar ganska mycket och hvad jag gör blir behjelpligt, fastän ingen vill köpa det.

Torsdag d. 23 mai, 84 23 maj 1884
Osäker koppling Återkommen hit måste jag slutföra några påbegynta taflor – och hoppas få detta klart till slutet af juni. Osäker koppling Jag håller på med en tafla, stor som Mammas porträtt, 2 figurer, som jag kunde kalla "rik harmonie" eller något dylikt – den blir bra, och det är icke alltför mycket som återstår men de nöten till konsthandlare vilja ej ha den – de köpa i allmänhet ingenting nu.

d. 23 maj 84 23 maj 1884
Osäker koppling På e.m. har jag modell.

London, 3 juni, aftonen 1884. 3 juni 1884
Osäker koppling I öfvermorgon, thorsdag, reser jag åter till Paris kl. 8 på morgonnen och är der kl. 5 e.m. Så sätter jag mig att måla och hoppas få mina usla taflor färdiga till slutat af månaden, så att jag i början af juli kan komma till Haiko.

Paris d. 6 Juni 1884 6 juni 1884
Osäker koppling Det förefaller mig som om denna lilla resa skulle ha gifvit mig, dugtiga impressioner. Åtminstone förefalla mig nu mina påbörjade taflor klena agreabla, "vackra", nätta – men ej värdiga en man. Detta intryck af manlighet man får deröfver i förening med minnet af allt det gamla ypperliga måleri jag sett skola kanske hjelpa mig ifrån att bli en rigtig sockersöt strunt på konstens område. – Detta Paris har med allt det goda, det felet att det vill göra oss utländingar för mycket till fransmän, fastän vi från början ha en så annan karaktär. – Det der hjelper nu ej att tala om – måtte jag i verk kunna visa att jag gör allvar af hvad jag nu säger.

Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28 mars 1885
Alla talar med vänlighet om Edelfelts utställning; har verkliga vänner i Köpenhamn.

Kjöbenhavn Måndag d. 30 Mars 1885 30 mars 1885
Konstutställningen i Köpenhamn öppnar följande dag.