Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

I en elegant, grålila vagn sitter en parisiska, knäfigur i fas åt höger, i röd klänning och svart hatt samt med ett uppspänt, rött parasoll i högra handen. Bredvid henne en liten, långhårig, vit hund. Bakom vagnen eleganta ekipager samt ett högt stenhus, omgivet av lummiga träd. Starkt solsken. Dagmått: 90,4 x 71,5. Signerad: A. Edelfelt 86 (årtalet halvt utplånat). Målad i Paris i februari - juni 1886 samt fullbordad på Haiko sommaren samma år. Beställd av friherre Herman Standertskjöld-Nordenstam för 2,000 mk.

Redaktionens kommentarer

Tanken om "boulevardliv" i Paris hade kommit upp i ett samtal mellan Edelfelt och gravören Charles Baude redan 1880. Edelfelt började fundera på Herman Standertskjöld-Nordenstams beställning i december 1885, så snart han anlänt till Paris efter sin årliga vistelse i Finland. Till en början övervägde Edelfelt olika motiv, bland annat gjorde han en skiss under en balettföreställning på Edenteatern i Paris.

Förekomster i brev

torsdag. 2 december 1880
Osäker koppling Charles Baude vill tillsammans med Edelfelt göra en stor teckning ur pariserlivet, något från boulevarden.

Paris d. 9 december 85 9 december 1885
Edelfelt ska försöka måla en pastell för Standertskjöld; om fredag kommer en modell som kanske lyckas bättre. Osäker koppling Edelfelt har varit på dåligt humör: får inte tag i Parismotiv för Standertskjöld.

d. 15 december 15 december 1885
Osäker koppling Har gjort en skiss på teatern; ska möjligen utveckla den för Standertskjöld-Nordenstam; herrar och damer i en baignoire [parterreloge], några huvuden av "gommeux" [snobbar] i parterren.

Paris 10 februari 86 10 februari 1886
Edelfelt arbetar med skisser till Herman Standertskjölds pastell. Edelfelt arbetar förutom med pastellerna med två teckningar åt Baude.

d. 15 febr 86 15 februari 1886
Edelfelt visste att Standertskjöld var i antågande och "svängde upp" två pasteller: dam i Boulognerskogen och vy från Luxembourgträdgården med bonner och bebéer; detta för att Standertskjöld skulle få välja, men han beställde båda: damen för 2000 och Luxembourgträdgården för 6000. Damen i "Au Bois de Boulogne" är inte "rigtigt comme il faut". "Au Bois de Boulogne" är nästan färdig och "I Luxembourg-trädgården" kommer att vara intressant att måla.

Måndag 1 mars 86 1 mars 1886
Edelfelt har arbetat mycket, ska bli skönt att "slå dank" i södern; reser om lördag och är framme i Nizza om söndag.

Paris, tisdag d 18 maj 86 18 maj 1886
Standertskiölds beställning av "I Luxembourgträdgården" för 6000 och "Au Bois de Boulogne" för 2000. Osäker koppling Edelfelt hinner inte med pastellen nu.

Paris d. 6 juni 86 6 juni 1886
Edelfelt har fördärvat "Au Bois de Boulogne" som var beställd av Herman Standertskjöld, men arbetet kan inte uppskjutas för Standerskjöld skulle ta så illa upp; arbetet kräver åtta dagar; Edelfelt skulle vilja flytta det till nästa gång han kommer till Paris.

Midsommarafton kl. 4 e.m. 23 juni 1886
"Till råga på olyckan" har Edelfelt ödelagt pastellen "Au Bois de Boulogne"; om svårigheten med att måla pastell; måste börja om från början.

Paris, tisdag d. 29 juni 1886 29 juni 1886
Det är omöjligt att fortsätta "Au Bois de Boulogne" på samma papper; Edelfelt måste välja mellan att lämna den till hösten och undvara de 2000 mk som Standertskiöld betalar för den, eller bli kvar i Paris i fjorton dagar bara för pastellens skull; Edelfelt reser troligen hem. Osäker koppling Det är svårare att måla ju längre man håller på med ett verk; fordringarna och tvivlet växer.

Paris lördag 3 juli 86 3 juli 1886
"Au Bois de Boulogne" är förstörd; Edelfelt tar den ändå med sig hem och ser där om den går att retuschera.

Det finns inga bilder för det här konstverket.