Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Målad i paris 1880 på en solfjäder av siden. Omnämnd av Spada i Stockholms Dagblad 26.11.1880.

Redaktionens kommentarer

Solfjädern var en gåva till Sophie Manzey, som Edelfelt "slog" för åren 1880-1884. Edelfelt valde ett 1700-talsmotiv, eftersom Sophie Manzey var särskilt förtjust i 1700-talets dräkter. Förutom 1700-talsscenen pryddes solfjädern av Sophie Manzeys namnschiffer.

Förekomster i brev

Paris onsdag afton 3 nov. 1880 3 november 1880
Sista dagen var de hos Edelfelt; de hade refuserat inbjudningen till frukost för att de inte ville förorsaka honom besvär; med hjälp av grannarna kunde han ändå bjuda på kaffe, bakelser, konfekter, viner (champagne) och frukt på kinesiskt porslin; Sophie Manzey gick omkring och observerade den minsta detalj; från Biarritz hade hon med sig en vacker spansk sjal i rött siden broderat med guld till Edelfelt; hon ville att han använde den som bordduk till hans bord i Louis XIII-stil så att han aldrig tappade den ur sikte; Paul von Etter gav honom några snäckor från Biarritz med gubbar i terrakotta; Edelfelt har lovat fröken är solfjäder, med ett ämne från slutet av 1700-talet; han ska skicka en skiss av den till Paul.

Söndag d. 7 nov. 1880. 7 november 1880
Edelfelt ska börja på med solfjädern åt fröken Sophie Manzey; det blir ett ämne från 1790-talet, en ung dam skrattande på en trädgårdssoffa och en "incroyable" [extravagant ung rojalist från direktoriets tid] som ger henne en bukett; undertill skriver han från en gammal visa: "Quand vous riez / Que d'éclat sur votre visage, / Quand vous riez! / Jeune Iris, si vous m'en croyez / N'affectez point un air sauvage / Vous plaisez cent fois d'avantage / Quand vous riez." [Då Ni skrattar / vilket sken i ert ansikte / Då Ni skrattar! / Unga Iris, om Ni tror på vad jag säger / Sätt inte upp en blyg min / Ni behagar hundra gånger mer / Då Ni skrattar]; solfjädern ska monteras med elfenben.

Fredag d. dec. 1880 1 december 1880
Edelfelt har just lagt sista handen vid Sophie Manzeys solfjäder och hela "det artistiska grannskapet, areopagen" Gustave Courtois, Charles Édouard Delort och Beer har funnit den mycket bra; det är skada att han måste montera den.

Onsdag. december 80. 8 december 1880
Edelfelt har haft otur med Sophie Manzeys solfjäder; först lyckades den inte och sedan har han fått vänta länge på sidenet så att han inte ännu börjat måla.

Paris tisdag d. 14 dec 1880. 14 december 1880
Edelfelt arbetar då och då på Sophie Manzeys solfjäder; han har haft modell och kostymer från direktoriets tid till figurerna; han är nöjd och tycker det är synd att montera sidenet; hennes chiffer i silver, brons och guld anses vara lyckat, ett stort M och hela namnet sophie inflätat i törnen och palmer, martyrens lön.

d 21 dec 1880. 21 december 1880
Edelfelt har fört Sophie Manzeys solfjäder för att monteras; han har sprungit hos Paris förnämsta solfjädershandlare och rådgjort med Pascal Dagnan; han har valt grön och röd pärlemor med brons- och guldinläggningar i moderniserad Louis XVI-stil för 70 francs; det hade inte varit artigt att skicka bara målningen, i synnerhet som man inte är konstvän i Ryssland.

12 januari 1881. 12 januari 1881
Från Paul Etter hade jag i går ett långt bref, skrifvet i vinterpalatset under nattens stillhet, då han höll vakt. Collin tyckes ha slagit an, och han förebrår mig att ha skildrat honom såsom menniskofiendtlig och något tafatt. De tyckas ha ganska roligt, och Paul säger att jag ändtligen må komma till Petersburg, åtminstone passera nästa vinter der. Eftersom ingenting ännu blifvit sagdt åt de Kejserliga, lära väl någon resa i nu på vårvintern ej mera vara att tänka på. Får nu se om Collin verkligen gör några briljanta affärer. I bref till sin familj hade han sagt att han haft större depenser än han trodde. M. W. tyckes fortfarande hålla på med sin, efter mitt tycke, dock temmeligen matta cour. Det kan ju ej vara annat än fadaiser han säger, då han aldrig så kompromettera sig att han kan bli körd på porten. – Till fru Etter har jag skrifvit ett så artigt nyårsbref som jag kunnat. Ännu har jag ej fått veta om solfjädern kommit fram. Nu efteråt ångrar jag att jag ej tog en annan montyr; jag är så rädd att denna efter Pburgska förhållanden skall anses simpel och dock för grann.

Tisdag januari -81. 18 januari 1881
Från Paul Etter har jag haft ett sorgligt bref i anl af fru Jacobsons svåra sjukdom. Måtte hon gå igenom lunginflammationen. Jag önskar det för Generalskans skull; hon, stackare har nog mycket att bära på ändå. Solfjädern tycks ej ha kommit fram, jag skall i dag gå och försöka ta reda på dess öde genom oläsligt. Manzeys ha också haft det sjukt hemma; ty lilla Schura har haft difteri som tyckes ha varit rätt häftig t.o.m. Om Sophie skrifver han ej ett ord. Fastän jag ej känner fru Jacobson, sysselsätter hennes sjukdom dock ofta mina tankar, som sagdt, derför att jag så ogerna ville se Generalskan med sten på börda.

d. 2 februari 2 februari 1881
Mamma har ju hört hvilken briljant effekt solfjädern gjort. Jag fick till min stora öfverraskning och glädje bref från både mor och dotter, alldeles förtjusande, vänliga bref. Mamma frågar hvad hon skrifver – och Jag finner ingen bättre utväg än att citera fröken Sophies bref in extenso: "Merci, Monsieur Edelfelt, merci cent fois! Comment vous temoigner toute ma reconnais sance, comment vous dire combienje suis enchantée de mon évantail! Si vous saviez quel effet i a produit, comme tout le monde le trouve ravissant! Si vous pouviez entendre les éloges qu'on fait de l'artiste, de son talent, de son goût, de son idée, de son "imagination vive" (Bornskt uttryck, ifall Mamma mins) Et moi, je suis toute fière de savoir que ce chef d'oeuvre m'appartient et j'ai grande envie de rire en regardant cet heureux couple et la figure moqueuse d'Iris (ämnet måladt på solfjädern) – Il m'était permis de vous écrire deux mots seulement, aussi je vous quitte. Croyez, Monsieur Edelfelt à ma sincère reconnaissance et à l'amitié que je vous porte S. M. "

Onsdag d 16. febr. 1881 16 februari 1881
Nu har väl fru Etter skrifvit – Paul har uti en lång epistel återigen öfverhopat mig med komlimanger, om solfjädern, så att jag på fullt allvar börjar bli generad. Mycket talas det åter om Madame Pasca, men ingen Madame Pasca har hörts af. Jag är nyfiken att få göra hennes bekantskap, ehuru jag redan tycker mig känna henne, såsom en slags prototyp för gammal aktris – litet klokare än de flesta tror jag.

Söndag morgon 2 april 82 2 april 1882
Jag är nu representerad genom 4 mästerverk i fröken Sophies jungfrubur: solfjädern, Mimas porträtt, paletten och aqvarellen.

Det finns inga bilder för det här konstverket.