Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Flickhuvud, halv fas åt vänster, med brunt, lockigt hår. Dagmått: 24,5 x 18,5. Målat sannolikt 1880 och exponerat på en improviserad nordisk utställning i Walter Runebergs ateljé i Paris 5 februari 1881.

Redaktionens kommentarer

Målat sommaren 1880 i Haiko.

Förekomster i brev

Paris d. 29 Juni 1880. 29 juni 1880
Följande år tänker Edelfelt troligen inte göra någon stor "maskin" för Salongen; han ska försöka tjäna pengar på porträtt och mindre tavlor, vilket bär sig bättre.

Paris tisdag d. 14 dec 1880. 14 december 1880
Osäker koppling Bertha Edelfelts porträtt slår an; Gustave Courtois säger att Edelfelt är ett nöt som inte gjort porträttet i stort format, istället för Sommarliv, som lämnar åtskilligt att önska; Bertha skulle ha utgjort en briljant figur på Salongen.

Paris fredag d. 4 februari 4 februari 1881
I morgon afton "aftäcker" Runeberg gips-modellen till fadrens staty. Han hade för att ge mera glans åt det hela (isynnerhet som detta inträffar den 5te febr) bedt de nordiska konstnärerna anställa en exposition i ateliern om aftonen. Jag skickar Buttis porträtt som tar sig mycket bra ut i ram.

Måndag d. 7 Februari 81 7 februari 1881
Nu några ord om den Runebergska middagen. I allo lyckad, utom att den blef dubbelt dyrare än vi hade tänkt oss den. Jag hade beställt maten, gjort upp matsedeln o.s.v. – och bestämt antalet kuvert till 15. Då nu runebergs voro bjudna och herrarne vid räkningens uppgörande beslöto att betala för damerna (inga andra än fröken Schjerfbeck och frih. Standertskjöld) belfvo vi bara 9 om att dela det hela. – Då jag framlemnade albumet, blef Walter Runeberg rigtigt rörd. Jag hade förut frambragt ett lefve för Joh. Ludv. Runebergs minne. Efteråt tågade vi upp till ateliern der det var mycket lifvadt. Jag hade tänkt läsa upp något af Runeberg men ansåg ej sällskapet moget för en dylik njutning, då de unga damerna uteslutande tänkt på att dansa. I albumet ingingo teckningar af Berndtson, mig, fr. Schjerfbeck och Uotila men de 50 bladen kommer väl att fyllas i sinom tid. – På ateliern var en utställning arrangerad; ganska bra. Buttis porträtt hade hedersplatsen och beundrades mycket.

Det finns inga bilder för det här konstverket.