Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Hänger ihop med "Ett barns likfärd". Utförd i januari 1881 i Paris för att auktioneras på Cercle de la Presse för att samla in medel för en staty av Alexandre Dumas d.ä.

Förekomster i brev

12 januari 1881. 12 januari 1881
Jag har under dessa dagar arbetat dels på Dagnans porträtt, dels på en teckning dels på ett studiehufvud samt gjort en komposition som jag skall kalla framtidsmusik. Det är helt enkelt en liten bébé vid ett vackert piano som slamrar på af hjertans lust under det hennes kära mor skrattar med full hals åt den vackra musiken. Jag har gjort en teckning af båten med Lindström och Fina som skall auktioneras bort af Judic på Cercle de la Presse till förmån för Alex. Dumas staty. Jag är visserligen af den mening att en staty åt A. D., dussinskrifvaren ej är af behofvet påkallad då André Chenier Balzac och A. de Musset ej få sådana. Planen är utgången från A. Wolff och Blavet intima vänner till den döde och till A. D. fils, och derföre har saken blifvit med värme omfattad af artister o. litteratörer och Cercle de la Presse skall om några dagar ha ett lotteri med auktion på teckningar o.d.

Tisdag januari -81. 18 januari 1881
Ja det är sannt, Judic bortauktionerade teckningen. Jag var rysligt rädd att hon skulle sälja den en och en, ty då hade jag fått stå med skammen inför de Neuville, Detaille Boldini o.d. – men lyckligtvis sålde hon dem en bloc – De 24 teckningarne stego på en qvart till 16,000 frcs, och inköptes af en ung herre hvars namn Jag ej minnes. I allmänhet gjorde mina Lindström och Fina lycka och då teckningarne voro utstälda kunde jag höra grupper af herrar som sade vackra saker derom.

Det finns inga bilder för det här konstverket.