Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

För le Monde Illustré.

Förekomster i brev

d. 2 februari 2 februari 1881
M. Hubert, redacteur för Monde Illustré har vändt sig till Bastien och mig för att vi skulle teckna några porträtt efter naturen till hans tidning. Han begärde af mig Gounod och Croizette. Emellertid skall det bli ganska intressant att göra Mlle Croizettes bekantskap likasom Gounods. Ännu har det varit fråga om Dumas; Mlle Barettas och Bartets porträtter, får se huru det går.

Onsdag d 16. febr. 1881 16 februari 1881
Den teckning jag gjort för Monde illustrée anses bra. Jag skall, när jag får tid teckna Ch. Gounod, också en intressant bekantskap – en idealist som få, litet halftokig, oredig, känslig, men en stor talang, det får man väl erkänna. Han lär ha en väldig orgel hemma hos sig och detta är hans älsklings instrument.

Odaterat [4 mars 1881] 4 mars 1881
I morgon går jag troligen till Gounod för att utbe mig en eller två séancer.

Paris fredag d. 12 mars 81. 12 mars 1881
och jag har tills i öfvermorgon lofvat ett porträtt af Gounod. Mamma ser således att jag får använda hvar minut.

Paris d 16 mars 1881 16 mars 1881
Om söndag, då jag slipper af med taflorna, blir jag som en annan menniska. Då jag nu dessutom om aftnarne tecknat ett porträtt af Gounod, har jag lefvat i sträng sysselsättning och ej haft tid till korrespondans eller annat, derföre får mamma äfven osammanhängande och telegrafiska bref. Och nu farväl för denna gång – Jag är mycket nyfiken att få bref ang. sinnesstämningen i Finland och likaså att få underrättelser från Etters i P.burg. Tusen helsningar till flickorna från Atte

1 april 1881 1 april 1881
Osäker koppling I största hast för att ej lemna Mammas bref obesvaradt. Jag har så förtvifladt mycket att göra dessa dagar (eftersatta teckningar, fullbordandet af aqvarellen m.m. att jag har mycket litet tid öfrig för tillrustningarne till resan.

Det finns inga bilder för det här konstverket.