Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

I album åt Lina Runeberg 5.2.1881.

Förekomster i brev

d. 2 februari 2 februari 1881
Ändtligen har jag kunnat realisea en älsklingsidé, den att på den 5te februari öfverräcka åt fru Runeberg ett album med teckningar af alla de närvarande finska målarne. Jag har bestyrt om albumet, utmärkt vackert inbundet i japanesiskt läder. Wetterhoff skall skrifva en dedikation på vers. Visserligen borde äran egentligen tillkomma Walter, men jag tycker att artigheten bjuder att ge presenten åt frun. De äro ändå så gästfria och vänliga att denna gärd af tacksamhet är en pligt. Jag har tecknat Lindströms bisin i albumet, men kommer sannolikt att teckna äfven en allegori öfver den 5te februari, något som direkt har att göra med dagens betydelse.

Paris fredag d. 4 februari 4 februari 1881
Osäker koppling Till albumet åt fru Runeberg har jag gjort en teckning och kommer kanske ännu att rita vignetten.

Det finns inga bilder för det här konstverket.