Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

En sittande medelålders man i högt uppknäppt, nedtill öppen rock samt ljusare väst och benkläder; i högra handen en brinnande cigarett. Helfigur (utan fötter) i fas åt höger. neutral fond. 87 x 53. Signerad: A. Edelfelt 1881. Målat i Paris i mars och juni 1881 på beställning av Louis Pasteur. En förstudie i svartkrita, 34,6 x 30,5 av J. B. Pasteur i en soffa, med en bok i famnen samt med antydda ateljédetaljer i fonden, i Gösta Stenmans handteckningssamling.

Förekomster i brev

Onsdag d 16. febr. 1881 16 februari 1881
Mr Pasteur, fadren, har gjort mig den äran att beställa ett litet porträtt af sin son hos mig 1000 frs bara hufvudet. De öfriga porträtten i familjen äro gjorda af Henner och Dubois, det gäller således att göra något bra.

Söndag d. 27 Februari 1881. 27 februari 1881
Unge M. Pasteur har suttit några gånger för sitt porträtt. Med all respekt för honom, måste jag tillstå att han har ett ointressant hufvud att måla, och det blir derföre ingenting af tillsvidare – en massa krokis det är allt.

Paris d. 26 mars 1881 26 mars 1881
I morgon séance, Pasteur, så en olycksalig aqvarell som jag lofvat till den 30.

Toledo d. 4 maj 188[1]. 4 maj 1881
Bra gerna skulle jag genast efter återkomsten till Paris resa hem till Finland, men det är mig omöjligt. Jag skall ju måla en tafla åt Maclean, göra Pasteurs porträtt färdigt, samt måla en reproduktion af min salongstafla.

Café de la Régence d. 7 Juni 1881. 7 juni 1881
Pasteurs porträtt och en liten tafla à 400 för Bullas räkning upptaga min tid.

d. 20 Juni 81. 20 juni 1881
Pasteurs porträtt är nu underkastadt familjens kritik och de som alla andra porträttafsynare finna att der är något i ögonen – om en stund väntar jag gubben P. En kritiker journalist som hört talas om porträttet men ej sett det, talar dock, i den medsända artikeln om detsamma.

Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28 mars 1885
Alla talar med vänlighet om Edelfelts utställning; har verkliga vänner i Köpenhamn.

Kjöbenhavn Måndag d. 30 Mars 1885 30 mars 1885
Konstutställningen i Köpenhamn öppnar följande dag.

Paris söndag d. 28 juni 85 på aftonen 28 juni 1885
Edelfelt ska bestyra om att konstverken blir ivägskickade, och föra unga Pasteurs porträtt till Madame Pasteur.