Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Replik i halv storlek av föregående, beställd i mars 1881 av konsthandlaren Bulla såsom ombud för en konsthandlare i Nwe York (antagligen Knoedler).

Förekomster i brev

Paris d. 29 Juni 1880. 29 juni 1880
Följande år tänker Edelfelt troligen inte göra någon stor "maskin" för Salongen; han ska försöka tjäna pengar på porträtt och mindre tavlor, vilket bär sig bättre.

Måndag d 21 mars 1881 21 mars 1881
Bulla, som bjudit 3000, bestälde genast en reproduktion i halfva storleken.

Toledo d. 4 maj 188[1]. 4 maj 1881
Bra gerna skulle jag genast efter återkomsten till Paris resa hem till Finland, men det är mig omöjligt. Jag skall ju måla en tafla åt Maclean, göra Pasteurs porträtt färdigt, samt måla en reproduktion af min salongstafla.

Det finns inga bilder för det här konstverket.