Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Beställd av konsthandlaren Mac Lean under förra hälften av maj 1882.

Förekomster i brev

Paris d. 5 maj 1882 5 maj 1882
Osäker koppling jag har gjort en aqvarell på 3 dagar som skall gå till London, ett gammalt löfte. konsthandlarne ha alla något att fordra af mig. Om det går framåt som hittils – så tror jag jag ej behöfver svälta ihjäl på den här banan.

Paris d. 15 maj 1882 15 maj 1882
Bertha såldes naturligtvis genast till MacLean – dock höll han på det uppgjorda priset 1000 frcs. men bestälde 2 aqvareller, hvaraf den ena redan är afsänd till England.

Paris 16 Juni 1882. 16 juni 1882
Osäker koppling Jag önskar blott att snart bli färdig (ändå ej förr än om en månad) med mina taflor.

Fragment 12 juli 1882
Osäker koppling och så har jag målat en aqvarell

Paris d. 3 aug. 1882 3 augusti 1882
Osäker koppling Mina taflor äro nu expedierade. Den lilla flickan väcker allmän enthusiasm och skall bli graverad såväl i eauforte som i träsnitt. Skada att amerikanaren ej går in på att exponera taflan här.

Det finns inga bilder för det här konstverket.