Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Hör till serien av porträtt för Le Monde Illustré.

Förekomster i brev

Paris fredag d. 12 mars 81. 12 mars 1881
Jag skall måla en aqvarell åt MacLean i London (en af de största konsthandlarna der) lika så en tafla för 800 frs samt teckna Judics porträtt – allt saker som jag kan tänka på först efter den 20.

1 april 1881 1 april 1881
Osäker koppling I största hast för att ej lemna Mammas bref obesvaradt. Jag har så förtvifladt mycket att göra dessa dagar (eftersatta teckningar, fullbordandet af aqvarellen m.m. att jag har mycket litet tid öfrig för tillrustningarne till resan.

Paris d. 1 Juni 1882 1 juni 1882
Ännu à propos Judar, så borde jag gå till Judic, hvars porträtt Monde Illustré redan länge bett mig teckna. Hon lär resa till Marseille för att spela Zéli en af dagarna.

Det finns inga bilder för det här konstverket.