Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Under de solbelysta träden i Palais-Royals trädgård sitter modellen Virginie såsom en ung, elegant "merveilleuse", iklädd en stor, svart hatt med skärt underbrätte, vitt krås och röd sidenklänning. PÅ vänstra handen en gulbrun handske. Halvfigur vänd åt vänster. I bakgrunden träd i frisk grönska och en solbelyst, sandad väg. 70 x 63. Signerad: A. Edelfelt 1881. Påbörjad i Paris 1881, fullbordad där april-maj 1882. Fransk privatägo, förvärvad av konstnären.

Förekomster i brev

Paris d. 10 mars 1880. 10 mars 1880
På natten väcktes Edelfelt av att man skrålade Marseljäsen då de amnestierade anlände; med undantag för honom, hotellvärden och några tidningskorrespondenter var alla "purs", rena anhängare, som Edelfelt kunde tänka sig i 1783 års kostym eller i nationalgardesuniform under Kommunen; mest sympatiska såg de som fått amnesti ut; de såg trötta ut och var dåligt klädda, som Edelfelt föreställde sig guldgrävare i Californien; några kvinnor som återkom från Nya Caledonien såg ut som skuggor; de väntande Citoyennerna [Medborgarinnorna] bar röda kokarder och röda buketter och gav Edelfelt inspiration till nya, annorlunda "citoyennes" än dem han hittills målat; Edelfelt såg en rörande scen då en kommunard, Collot, tidigare medlem av comité central [centralkommittén], möttes av sin gamla mor.

Måndag 13 mars 1882 13 mars 1882
Hvad skall jag ta i med i Paris. Mitt hufvud är tomt, tomt. Kanske asfalten på Boulevarden kan inspirera mig. Hvad skall jag måla åt Kejsarn? Fru Miatleffs porträtt, blir om också ej det mästerverk jag drömde om, åtminstone en ganska stilig tafla. – Tror Mamma verkligen att jag kan ta igen hvad jag förlorat under denna vinter i konstnärligt afseende? Och så ha de glömt mig totalt – nej sen först måste det rätta arbetet begynna. Jag skall försöka ånyo.

Paris d. 7 april 1882 7 april 1882
I morgon går jag ännu på visiter och sedan börjar jag på med ett hufvud i samma storlek som les Cerises, för att komma in i takten. Undertiden skall jag tänka på kejsarns beställning – Månne det ej vore mera patriotiskt att måla något finskt åt honom

Paris d. 12 april 82 12 april 1882
Jag skall nu först börja på med ett studieartadt hufvud à la les Cerises för Wold. Franckell – han skall få betala det ganska bra, och jag gör det bara för att komma in i takten litet derefter skall jag komponera, fundera – nog kommer lusten på mig igen, det vet jag – nu redan är jag som en annan menniska – att se litet hvad andra göra, är en mycket vigtig sak.

Fredag 11 maj 1882 11 maj 1882
Huru länge jag stannar här i frankrike vet jag ej – möjligen målar jag en tafla har under sommarmånaderna och kommer hem först mot hösten

Paris d. 15 maj 1882 15 maj 1882
Jag har börjat ett hufvuid à la "Cerise" som lofvar bli rigtigt bra. röd klädning (direktoriets tid)

Fragment 30 maj 1882
Osäker koppling Ett hufvud som jag målat och tänker ta 2000 för säljer jag endera åt en Richard, konsthandlare eller åt Wald. Freckell. Dock ville jag göra något litet större åt honom så att Jag kunde ta 3000 derföre.

Fragment 6 juni 1882
Osäker koppling måtte nu vädret bli sådant att jag kan måla ute, och snart får min tafla färdig.

Paris 16 Juni 1882. 16 juni 1882
Osäker koppling Jag önskar blott att snart bli färdig (ändå ej förr än om en månad) med mina taflor.