Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Studiehuvud av en ung parisiska i pälsverk. Påbörjat i Paris i april 1882.

Förekomster i brev

Måndag 13 mars 1882 13 mars 1882
Hvad skall jag ta i med i Paris. Mitt hufvud är tomt, tomt. Kanske asfalten på Boulevarden kan inspirera mig. Hvad skall jag måla åt Kejsarn? Fru Miatleffs porträtt, blir om också ej det mästerverk jag drömde om, åtminstone en ganska stilig tafla. – Tror Mamma verkligen att jag kan ta igen hvad jag förlorat under denna vinter i konstnärligt afseende? Och så ha de glömt mig totalt – nej sen först måste det rätta arbetet begynna. Jag skall försöka ånyo.

Fredag d 15 april 82 15 april 1882
I morgon har jag modell – jag vet ej ännu så noga hvad jag skall göra, men det blir väl till en början någotslags studiehufvud.

d. 17 april 82 17 april 1882
Jag har börjat på med ett qvinno hufvud i pelsverk – möjligen gör jag detta åt Woldemar Frenckell, som i många år gått på och pinat mig att utföra en beställning från 1878.

Paris d. 20 april 82 20 april 1882
Igår hade jag modell, men var alls ej nöjd med det jag gjorde, så att jag kl. 1 skickade bort henne,

Fragment 30 maj 1882
Osäker koppling Ett hufvud som jag målat och tänker ta 2000 för säljer jag endera åt en Richard, konsthandlare eller åt Wald. Freckell. Dock ville jag göra något litet större åt honom så att Jag kunde ta 3000 derföre.

Det finns inga bilder för det här konstverket.