Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Målad på tre dagar i början av maj 1882 på beställning av konsthandlaren Mac Lean; avsänd till England samma månad.

Förekomster i brev

Torsdag d. 3 mars 1881. 3 mars 1881
Lägg till det vanliga salongsbekymret att jag har 2 taflor (små) och 1 aqvarell bestälda och att konsthandlarne löpa hos mig alltjemnt för att skynda på mig.

Paris fredag d. 12 mars 81. 12 mars 1881
Jag skall måla en aqvarell åt MacLean i London (en af de största konsthandlarna der) lika så en tafla för 800 frs samt teckna Judics porträtt – allt saker som jag kan tänka på först efter den 20.

Måndag d 21 mars 1881 21 mars 1881
Mac Lean och Tooth ha hvardera bestält mindre taflor o. aqvareller

1 april 1881 1 april 1881
Osäker koppling I största hast för att ej lemna Mammas bref obesvaradt. Jag har så förtvifladt mycket att göra dessa dagar (eftersatta teckningar, fullbordandet af aqvarellen m.m. att jag har mycket litet tid öfrig för tillrustningarne till resan.

Paris d. 5 maj 1882 5 maj 1882
jag har gjort en aqvarell på 3 dagar som skall gå till London, ett gammalt löfte. konsthandlarne ha alla något att fordra af mig. Om det går framåt som hittils – så tror jag jag ej behöfver svälta ihjäl på den här banan.

Paris d. 15 maj 1882 15 maj 1882
Bertha såldes naturligtvis genast till MacLean – dock höll han på det uppgjorda priset 1000 frcs. men bestälde 2 aqvareller, hvaraf den ena redan är afsänd till England.

Det finns inga bilder för det här konstverket.