Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Ung parisiska (Virginie), i djupt urringad, röd 1700-tals dräkt med vit spetskrage; Halvfigur i profil åt vänster. Utslaget brunt hår, en vit ros i barmen. Ljus, blågrön bakgrund, nedtill övergående i mörkare ton med bruna skiftningar. 62,5 x 49,2 (dagmått: 58 x 47,5). Signerad: A. Edelfelt 82. Målad i Paris i juli 1882. Jfr. äve katalog nummer 210 och katalog nummer 812. Förvärvad från konstnären av Dr. F. Antell.

Förekomster i brev

Måndag 13 mars 1882 13 mars 1882
Hvad skall jag ta i med i Paris. Mitt hufvud är tomt, tomt. Kanske asfalten på Boulevarden kan inspirera mig. Hvad skall jag måla åt Kejsarn? Fru Miatleffs porträtt, blir om också ej det mästerverk jag drömde om, åtminstone en ganska stilig tafla. – Tror Mamma verkligen att jag kan ta igen hvad jag förlorat under denna vinter i konstnärligt afseende? Och så ha de glömt mig totalt – nej sen först måste det rätta arbetet begynna. Jag skall försöka ånyo.

Fredag 11 maj 1882 11 maj 1882
Huru länge jag stannar här i frankrike vet jag ej – möjligen målar jag en tafla har under sommarmånaderna och kommer hem först mot hösten

Paris d. 26 juni 82 26 juni 1882
Osäker koppling Hvad det vore roligt att kunna förflytta sig till Haiko med ens – Om jag ändå ej hade dessa tråkiga taflor att måla till slut, så skulle jag resa i morgon dag. Osäker koppling Ända tills i går har jag gått och varit temmeligen lat igen, men nu skall jag denna vecka, arbeta som en träl för att få taflorna så färdiga som möjligt

Fragment 12 juli 1882
och gjort någa pasteller (de första i mitt lif) som folk anse ovanliga för en icke specialist. Bastien säger att jag är "habile comme un singe” och jag vet att jag har ”la patte" d.v.s ganska lätt handalag. Huruvida jag säljer dessa småsaker här eller tar dem med mig till Finland vet jag ej. Det olyckliga med pastell är att teckningen genast måste sättas i glas och ram ty annars är den förstörd!

Paris, Nationalfesten d. 14 Juli 1882 14 juli 1882
Jag har på de sista dagarne målat i pastell. Jag skall ta ett sådant försök med mig till Finland.

Paris d. 3 aug. 1882 3 augusti 1882
Mina pasteller tar jag ej med mig, emedan jag har hopp om att få dem sålda härunder min frånvaro. Jag har bedt en engelsman adressera pengarna för en tafla till Haiko

Petersburg fredag d. 10 nov 82 10 november 1882
Osäker koppling En tullsnok i Walkeasaari hade icke velat godkänna mina taflor, utan påstått dem böra undergå censur i Petersburg, hvilket en stund förargade mig mycket, men som sedan ändrades i Petersburg derhän, att jag fick ut dem genast. Tycker Mamma det hade varit trefligt att i flere dagar få vänta på att Kejs. Censuren slutat att rifva upp, beskåda och kanske förstöra mina arma dukar.