Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Sittande ung flicka - zigenerska eller judinna - med vit solfjäder i handen och vit spetsmantilj över mörkbrunt hår. Halfigur i profil åt höger. Bakgrund i ljusblått och lila. Dagmått: 58,5 x 44. Signerad: A. Edelfelt 1882. Målad i Helsingfors i oktober 1842

Förekomster i brev

Toledo d. 4 maj 188[1]. 4 maj 1881
Osäker koppling På eftermiddagarna har jag målat en liten 10 års flicka som frapperade mig genom sitt fina och lifliga utseende. Hon var dotter till en borgarfamilj, som gick in på att låta mig måla henne om jag gåfve dem en skizz. – Nu råkade det så väl att i samma hus der den lilla bor med de sina, finnas inlogerade tenoren contraalton och kostymièren vid härv. opéra comique trupp. Hela detta sällskap har lifligt intresserat sig för målningen, och den tjocka aktrisen, contraalton, klär min lilla modell för hvarje gång i hvit mantilj, blommor i håret o.s.v. – Jag ångrar litet att jag gaf mig in på detta arbete, såsom varande tidsödande, men lilla "Marcellina" är en så äkta typ och har så roliga maner och ett sådant lif i sina stora vackra ögon att jag först kände mig mycket inspirerad.

Toledo d. 5 maj kl. 12 på dagen 5 maj 1881
Osäker koppling I går slutade jag skizzen af min lilla vackra 10 års flicka. En sådan liten sylphid, hvad hon vore bra att ha som ständig modell. När hon med sin snusförnuftiga min kom och tittade på min målning och sade: "sta bien, sta divinamente bien" var hon högst näpen.

Petersburg fredag d. 10 nov 82 10 november 1882
Osäker koppling En tullsnok i Walkeasaari hade icke velat godkänna mina taflor, utan påstått dem böra undergå censur i Petersburg, hvilket en stund förargade mig mycket, men som sedan ändrades i Petersburg derhän, att jag fick ut dem genast. Tycker Mamma det hade varit trefligt att i flere dagar få vänta på att Kejs. Censuren slutat att rifva upp, beskåda och kanske förstöra mina arma dukar.

Petersburg söndag. 12 nov 82. 12 november 1882
Osäker koppling Som jag i morgon skall packa in fru Miatleffs porträtt, äro mina taflor nu upprullade och beskådade. De tycka att den der gula flickan på den mindre, ännu ofärdiga taflan liknar fröken Manzey.

Det finns inga bilder för det här konstverket.