Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

"En ung skönhet" i ljusröd, gustaviansk dräkt. Pastell, målad 1882. Sannolikt replik av katalog nummer 209 och identisk med nummer 812. Tillhörde änkefriherrinnan E. Cedercreutz

Förekomster i brev

Paris d. 26 juni 82 26 juni 1882
Osäker koppling Hvad det vore roligt att kunna förflytta sig till Haiko med ens – Om jag ändå ej hade dessa tråkiga taflor att måla till slut, så skulle jag resa i morgon dag. Osäker koppling Ända tills i går har jag gått och varit temmeligen lat igen, men nu skall jag denna vecka, arbeta som en träl för att få taflorna så färdiga som möjligt

Fragment 12 juli 1882
och gjort någa pasteller (de första i mitt lif) som folk anse ovanliga för en icke specialist. Bastien säger att jag är "habile comme un singe” och jag vet att jag har ”la patte" d.v.s ganska lätt handalag. Huruvida jag säljer dessa småsaker här eller tar dem med mig till Finland vet jag ej. Det olyckliga med pastell är att teckningen genast måste sättas i glas och ram ty annars är den förstörd!

Paris, Nationalfesten d. 14 Juli 1882 14 juli 1882
Osäker koppling Jag har på de sista dagarne målat i pastell. Jag skall ta ett sådant försök med mig till Finland.

Paris d. 28 Juli 1882 28 juli 1882
Osäker koppling Jag har nu mina taflor att måla färdiga, och Mamma vet att det alltid är det krångligaste. I morgon (jag har bläck som tjära) skall jag låta fotografera dem (nu slog jag vatten i bläcket). och så hoppas jag bli färdig i nästa vecka.

Paris d. 3 aug. 1882 3 augusti 1882
Mina pasteller tar jag ej med mig, emedan jag har hopp om att få dem sålda härunder min frånvaro. Jag har bedt en engelsman adressera pengarna för en tafla till Haiko

Petersburg fredag d. 10 nov 82 10 november 1882
Osäker koppling En tullsnok i Walkeasaari hade icke velat godkänna mina taflor, utan påstått dem böra undergå censur i Petersburg, hvilket en stund förargade mig mycket, men som sedan ändrades i Petersburg derhän, att jag fick ut dem genast. Tycker Mamma det hade varit trefligt att i flere dagar få vänta på att Kejs. Censuren slutat att rifva upp, beskåda och kanske förstöra mina arma dukar.

Paris 15 februari 83 15 februari 1883
Vi ha ett bråk med fru Reuterskiölds kostym som icke på flere dagar ännu blir färdig. Hon är ytterst intresserad af målningen, gör sina reflexioner om hvarje rörelse på ett finger eller ett veck i kjolen. Fru R. se det är en lifvande typ (till det yttre, N.B.) från Gustaf IIIs tidehvarf. Fraiche, litet bonflicka i dragen, men med mycken chic. Hon hade bättre än det Cedercreutz'ska hufvudet, gjordt "de chic" kunnat kallas för hundra år sedan.

Det finns inga bilder för det här konstverket.