Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Bröstbild i fas åt höger av en ung, fyllig dam med mörkbrunt hår, ljus empiredräkt med korta axelpuffar; axlarna och övre delen av barmen bara. På huvudet en stor bahytt av svagt rosafärgat siden. Neutral, grågrön fond. 24 x 20. Signerad: A. Edelfelt. Målad i Paris troligen 1882. Möjligen studie till katalog nummer 211.

Förekomster i brev

Fredag 11 maj 1882 11 maj 1882
Osäker koppling Huru länge jag stannar här i frankrike vet jag ej – möjligen målar jag en tafla har under sommarmånaderna och kommer hem först mot hösten

Paris d. 26 juni 82 26 juni 1882
Osäker koppling Hvad det vore roligt att kunna förflytta sig till Haiko med ens – Om jag ändå ej hade dessa tråkiga taflor att måla till slut, så skulle jag resa i morgon dag. Osäker koppling Ända tills i går har jag gått och varit temmeligen lat igen, men nu skall jag denna vecka, arbeta som en träl för att få taflorna så färdiga som möjligt

Paris d. 28 Juli 1882 28 juli 1882
Osäker koppling Jag har nu mina taflor att måla färdiga, och Mamma vet att det alltid är det krångligaste. I morgon (jag har bläck som tjära) skall jag låta fotografera dem (nu slog jag vatten i bläcket). och så hoppas jag bli färdig i nästa vecka.