Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Mot bakgrund av ett solbelyst strandlandskap med en brygga längst till höger står en ung flicka, halvfigur i halv fas åt höger, i svart sammetsklänning med bred, vot krage och brunt lockigt hår. Dagmått: 58 x 49,5. Signerad: A. Edelfelt 90 (siffrorna nästan helt utplånade). Målat i det fria på Haiko i augusti 1880 på beställning av Generalskan S. A. von Etter. Utställd i Finska konstföreningens galleri september-oktober 1880; Första utställningen av "Société Internationale de Peintres et Sculpteurs" i Galerie Georges Petit, Paris dec. 1882.

Förekomster i brev

Paris d. 29 Juni 1880. 29 juni 1880
Edelfelt tror att han ställer till enskild exposition och tar inkomsten själv; han har fått punga ut [betala] tillräckligt för ramar och transporter. Följande år tänker Edelfelt troligen inte göra någon stor "maskin" för Salongen; han ska försöka tjäna pengar på porträtt och mindre tavlor, vilket bär sig bättre.

fredag kl. 12 på natten 10 september 1880
Följande dag har Edelfelt sista seansen för porträttet; han tycker inte att det är lika lyckat som Lilli von Etters porträtt, men Etters tycker om det; han hoppas vid Gud att han ser färg och form på rätt sätt och inte störs av tanken på stackars Emile Walleen.

d. 15 Oktober 1880 15 oktober 1880
Det var roligt att hör att Sebastian von Etter tyckt om Lilli von Etters porträtt; han kan blir en mäktig förespråkare då det gäller att måla Dagmar.

Petersburg fredag d. 10 nov 82 10 november 1882
Jag bor igen i Poljas rum. Ingenting är förändradt här – Mamma skulle känna igen hvar möbel. Endast i det stora, första rummet är det litet omsvängdt. En skärm afskiljer ingången, och den gröna schaggsoffan är ställd i hörnet mot denna. Lilys porträtt är här. Jag återser det med nöje – och finner det bättre än jag trodde det vara – endast mindre. Mina taflor här: lilla spanskan Generalife etc. göra god effektt.

Petersburg söndag. 12 nov 82. 12 november 1882
Som jag i morgon skall packa in fru Miatleffs porträtt, äro mina taflor nu upprullade och beskådade. De tycka att den der gula flickan på den mindre, ännu ofärdiga taflan liknar fröken Manzey.

Petersburg onsdag 15 nov 82 15 november 1882
Alla mina taflor äro nu upphängda här hos Etters, fru Miatleff med. Jag kan ungefär se hvilken effekt de komma att göra hos Petit

Petersburg, tisdag d. 22 nov 82 22 november 1882
I dag har jag packat in taflorna och mina saker,

Paris, söndag 82 27 november 1882
Dagnan tyckte mycket om taflan, Mammas och Lilys porträtt – mindre om Mietleffs och Tajta. Emellertid ansåg han mig vara säker om succes med dessa taflor. Osäker koppling I går bestälde jag ramar till alla taflorna. Jag är ej så mycket försinkad hvad detta angår, ty Duez, Jacquet m.fl. ha ej heller bestält ramar förrän i dissa dagar.

Paris d 6 december 1882
I allmänhet tycker man mycket om min tafla – får se hvilken effekt den kommer att göra deruppe. Jag ställer ännu ut några småsaker: Portalis porträtt, den der studien från i fjol som Anni satt för, och som af Mr Norbert Vuy blifvit såld åt Alice Regnault, aktrisen, och den gamla interiören från Schiffershaus i Lübeck. Huru jag skall få plats för alt detta vet jag ännu ej. Isynnerhet som vi numera få blott 3 meter 50 på cimaisen – Några af sakerna skola komma i höjden, men hvilka som sålunda skola uppoffras, vet jag ännu ej.

Paris d. 9 dec. 1882 9 december 1882
Han såg länge på alla mina taflor, studier o.d. – Mest kritiserade han fru Miatleff, rådde mig att göra några små ändringar i fonden, förenkla den och ta bort några "tous faux” i sammeten. Han tyckte att Mamma liknade mig – det tycka alla för resten. Lily var "très-bien" och taflan sade han mycket godt om. Då jag anmärkte att Annies figur ej var utförd (jag har emellertid ändrat fötterna) sade han: mais n'y touches donc plus, malheureux, c’est tres bien comme ça. Tajta såg han länge på – teg först och sade sedan: "Vous avez du talent" i det han vände sig till mig och såg mig i ögonen. Då han gick sade han: Je ne vous souhaite qu'une chose, c'est de continuer. – venez donc me voir un peu plus souvent! Det är märkvärdigt hvad den karlen ser intelligent ut.

Paris d. 17 Dec 1882 17 december 1882
Mina taflor äro väl placerade isynnerhet "Under björkarne, som har den bästa platsen i hela salen – midt på fondväggen så att den synas genas då man kommer in. Denna jemte Lily, några studier, Portalis och Lübeckska schifferhaus äro på cimaisen. Fru Miatleff Tajta, Gustaf Philip högre upp – men alla platser äro goda i Petits sal, och som endast små taflor äro undertill gör det ej något till saken. Jag ville sjef ha Mme Miatleff på denna plats emedan porträttet då är bättre ekläreradt om aftonen. "Under björkarne" och Lily Etter slå mest an, likasom Portalis porträtt

Paris d. 19 Xber 82 fortsatt den 22 Xber 19 december 1882
Lillys porträtt prisade, Meissonnier äfven.

onsdag 20 Xbre 82 20 december 1882
Taflan, Lilly, Portalis och Tajta ha största succèsen – Mme Miatleff mindre.

Paris d 9 februari 83. 9 januari 1883
Här medföljer bl.a en kritik af Paul Mantz, som är ytterst smickrande, fastän ni komma att skrattar åt att han tar Anni för "une jeune élégante dont le fils (d.v.s. Butti) o.s.v. – samt talar om Lily Etter som "un adolescent. Mamma kunde ju vid tillfälle skicka de af kritikerna som tala om Lilys porträtt till Etters med anhållan att får dem tillbaka likväl.

Söndag d. 4 februari 1883. 4 februari 1883
I morgon skickar jag af Under björkarne direkt till Kejsarinnan Lilys och fru Miatleffs porträtt måste skickas skildt, ty lådan adresseras till Anitshoffpalatset.

Det finns inga bilder för det här konstverket.