Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Motivet en version av Under björkarna.

Förekomster i brev

Paris, söndag 82 27 november 1882
Då jag kom, hade jag ett bref från utställningens grundare emot mig, med underrättelse om att teckningen till katalogen sist borde inlemnas d. 25 d.v.s i går. Jag telegraferade att jag ej haft tid att göra kroquisen samt utbad mig uppskof tills i afton. Nu har jag tecknat i timtal, men slutade med att fälla en plump på Berthas ansigte, så att jag får börja om.

Det finns inga bilder för det här konstverket.