Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

I ett brev från december 1882 omnämner Edelfelt, att konsthandlaren Bulla, agent för en amerikansk konsthandlare (sannolikt Knoedler) beställt en replik av "Under björkarna".

Förekomster i brev

Paris d 6 december 1882
Konsthandlare löpa här i massa. Det är roligt att kunna vara stolt på sig. En, gubben Bulla, som skall ha min reproduktion af taflan, säger att jag ej skall begära mindre än 5000 för Tajta. Hvad tycks?

Paris d 29. Jan 29 januari 1883
Osäker koppling Rike Stewart ville köpa Under björkarna; hans vän vill ha annan tavla, men har ännu ej bestämt sig för vilken.