Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Porträtt av en ung flicka. Oljemålning i litet format. Målat på bestälnning i Paris i slutet av mars och början av april 1883.

Redaktionens kommentarer

Tre år efter att Edelfelt målat porträttet, fick han ett anbud om att gifta sig med Mlle Foulc.

Förekomster i brev

Paris lördag d. 10 febr. 83 10 februari 1883
Osäker koppling I dag fick jag en beställning af en konsthandlare på 2000 frcs – att göra efter Salongen.

Paris, lördag d. 31 Mars 83. 31 mars 1883
Jag har ju hopp om att få mera pengar för fru Reuterskiöld, små porträtten, taflor o.s.v. I går kommo pengarna från Petersburg: en vexel på tolftusen fyra hundra och några francs. I dag har jag seance med lilla Mlle Foulc och hinner således ej gå och ta ut summan, i morgon är det söndag, men om måndag skall jag lyfta beloppet och då genast skicka största delen till Mamma. Allt hvad som öfverskjuter 10,000 d.v.s. 2 400 ungefär, tillhör Mamma – det hade jag tänkt redan från början – en del ber jag Mamma lägga in på banken, icke på löpande räkning utan så att man ej får ut det på något sätt.

Paris d. 6 April 83. 6 april 1883
Jag har nu slutat det lilla porträttet af Mlle Foulc till föräldrarnes stora belåtenhet.

Paris d 10 maj 85 10 maj 1885
Mademoiselle Foulc, vars porträtt Edelfelt målade för två år sedan har blivit vackrare.

Paris d. 7 dec 86 7 december 1886
Det ena giftermålsanbudet gällde Mademoiselle Foulc, vars porträtt Edelfelt har målat.

Det finns inga bilder för det här konstverket.