Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Ung flicka. Oljemålning i litet format. Målad på beställning i Paris i april 1883.

Förekomster i brev

Paris lördag d. 10 febr. 83 10 februari 1883
Osäker koppling I dag fick jag en beställning af en konsthandlare på 2000 frcs – att göra efter Salongen.

Paris, lördag d. 31 Mars 83. 31 mars 1883
Jag har ju hopp om att få mera pengar för fru Reuterskiöld, små porträtten, taflor o.s.v. Snart skall jag börja på med ett likadant porträtt af Mlle Bocher, som skall vara mycket söt

Paris d. 6 April 83. 6 april 1883
sedan skall jag börja ett litet porträtt af Mlle Bocher.

Paris d. 17 febr 84. 17 februari 1884
Sedan dess har jag varit på Operan i Reuterskiölds loge med bankiren Fould och hans fru, (som talte om att Mlle Bochers porträtt har så stor succès hos dem, jag måste gå dit).

Det finns inga bilder för det här konstverket.