Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

12 teckningar för Jules Clareties roman. Beställda i mars 1884. 400 frsc / st.

Förekomster i brev

Paris d. 9 mars 1884 9 mars 1884
Nu har jag gjort upp med förläggaren för Clareties roman – 12 teckningar (som ej bli så utförda som t.ex. Julqvällens, fastän jag hoppas de bli bättre) à 400 frcs stycket. I går var det Claretie, förläggare Noël m.fl.

Paris onsdag d. 16 Maj ell April. 16 april 1884
Ja jag har ej en minut ledig. Valters byst, fru Reuterskiöld Illustrationerna till Clareties Roman, tusen teckningar som begäras från höger och venster.

Det finns inga bilder för det här konstverket.