Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

På en bänk vid en stenvägg sitter en ung, mörk dam i svart hatt, karminröd mantilj och vit kjol, med en solfjäder i högra handen och den vänstra vid sidan. På bänken till höger en till hälften tömd vinflaska. Knäfigur vänd åt vänster, huvudet i fas åt höger. 45 x 37. Signerad: A. Edelfelt 1883. Målad i Paris i maj 1883 med konstnärens syster Annie som modell.

Förekomster i brev

Paris, lördag d. 31 Mars 83. 31 mars 1883
Hans fru är en kokett och ganska vacker sydamerikanska, som lär vilja beställa en tafla af mig, säger Wahlberg. Hon var alldeles vådligt road af balletten. Underlig smak! Jag har ju hopp om att få mera pengar för fru Reuterskiöld, små porträtten, taflor o.s.v.

Fragment 1 januari 1884
Jag skall gå till Levin för att få den lilla spanska danserskan som Anni satt för på sin födelsedag.

Valter Runebergs atelier påskaftonen kl 4 ½ e.m. 1 januari 1884
Jag har gjort en teckning till den skandinaviska tidningen efter den der Levinska danserskan, och Nilsson vill nödvändigt kalla den Carmen – då det nu inte är Carmen, vet jag ej hvad det skall tjena till, men Nilsson försäkrar att det vore tusen gånger bättre för försäljningen

Paris d. 20 mars 84 20 mars 1884
Jag tänkte möjligtvis skicka upp den Levinska spanskan som Mamma såg och det lilla sommarlandskapet, gjordt på Haiko, samt 2 här gjorda pasteller.

Paris d. 24 mars 84 24 mars 1884
Osäker koppling Theodor Blanck från Stockholm var här En bracka som ej tycks ha mycket reda på konst. Jag talade dock om en utställning i höst. Han går bara in på att betala frakten från Lübeck.

Paris d. 31 Mars 84 31 mars 1884
Det ser ut som om jag ändå ej skulle komma med i Petits utställning. Då jag senaste onsdag ännu ej hade gifvit bestämdt svar, tryckte de affischerna utan mitt namn, och det skulle ju då se ut som om jag kommit med på nåder eller för att fylla några luckor. Då jag dessutom ej hade annat än några pasteller den Levinska spanskan o.d att skicka, tycker jag att förlusten är ringa.

Lördag 5 april 84. fortsatt onsdagen. – 5 april 1884
Teckningen, gjord efter Lewins spanska danserska, var bra, men tog mycken tid af mig.

Det finns inga bilder för det här konstverket.