Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

I april 1884 skriver Edelfelt om "tusen teckningar som begäras från höger och vänster".

Förekomster i brev

Paris onsdag d. 16 Maj ell April. 16 april 1884
Ja jag har ej en minut ledig. Valters byst, fru Reuterskiöld Illustrationerna till Clareties Roman, tusen teckningar som begäras från höger och venster. Det är ondt om tiden skall jag säga. Jag har lofvat ett bidrag till en välgörenhetstidning till lördag och jag begriper ej när jag skall få tid att göra den, ty jag har var minut upptagen till dess.

Det finns inga bilder för det här konstverket.