Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Bröstbild i helfas av en gammal, läsande jude med svart kalott, vitt hår, helskägg och mustascher. Boken ligger i förgrunden, avskuren av bildranden. 55 x 37,5. Signerad: A. E. 84. Målad i Paris i april - maj 1884.

Förekomster i brev

Petersburg fredag 22/1 84 22 januari 1884
Nu skall jag försöka arbeta dugtigt i Paris – först måla om fru Reuterskiölds armar, så möjligtvis fröken Ahlberg och så begynna jag något större, allvarligt arbete – Jag bryr mig ej om att måla "des petites femmes" längre, det är för farligt för talangen.

Paris d. 8 maj 84. 8 maj 1884
Jag har näml. begynt 2ne mindre taflor en pianolektion och en judisk rabbin (en verklig – som står modell i hemlighet en ytterst herrlig figur).

d. 10 maj 84 10 maj 1884
Jag arbetar temmeligen flitigt dessa tider för att få några mindre saker färdiga – endera för konsthandlare eller också för att ställa ut i Köpenhamn.

Paris d 17 mai 84 17 maj 1884
Osäker koppling Men nu går det åter – jag arbetar ganska mycket och hvad jag gör blir behjelpligt, fastän ingen vill köpa det.

Torsdag d. 23 mai, 84 23 maj 1884
Osäker koppling Återkommen hit måste jag slutföra några påbegynta taflor – och hoppas få detta klart till slutet af juni.

Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28 mars 1885
Alla talar med vänlighet om Edelfelts utställning; har verkliga vänner i Köpenhamn.

Kjöbenhavn Måndag d. 30 Mars 1885 30 mars 1885
Konstutställningen i Köpenhamn öppnar följande dag.