Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Förstudie till katalog nummer 278. Vid ett fönster står en ung dam i blå klänning med vitt rysch, svart kappa och svart hatt med svart strutsplym. Helfigur i profil åt höger. Hon stöder ena knäet på en stol och vänstra handen mot fönsterbrädet. Akvarell. Dagmått: 54 x 37. På baksidan intyg av Annie Edelfelt. Målad 1884.

Förekomster i brev

Paris d 17 mai 84 17 maj 1884
Osäker koppling Men nu går det åter – jag arbetar ganska mycket och hvad jag gör blir behjelpligt, fastän ingen vill köpa det.

Torsdag d. 23 mai, 84 23 maj 1884
Osäker koppling Återkommen hit måste jag slutföra några påbegynta taflor – och hoppas få detta klart till slutet af juni.

d. 23 maj 84 23 maj 1884
Osäker koppling På e.m. har jag modell.

London, 3 juni, aftonen 1884. 3 juni 1884
Osäker koppling I öfvermorgon, thorsdag, reser jag åter till Paris kl. 8 på morgonnen och är der kl. 5 e.m. Så sätter jag mig att måla och hoppas få mina usla taflor färdiga till slutat af månaden, så att jag i början af juli kan komma till Haiko.

Paris d. 6 Juni 1884 6 juni 1884
Osäker koppling Det förefaller mig som om denna lilla resa skulle ha gifvit mig, dugtiga impressioner. Åtminstone förefalla mig nu mina påbörjade taflor klena agreabla, "vackra", nätta – men ej värdiga en man. Detta intryck af manlighet man får deröfver i förening med minnet af allt det gamla ypperliga måleri jag sett skola kanske hjelpa mig ifrån att bli en rigtig sockersöt strunt på konstens område. – Detta Paris har med allt det goda, det felet att det vill göra oss utländingar för mycket till fransmän, fastän vi från början ha en så annan karaktär. – Det der hjelper nu ej att tala om – måtte jag i verk kunna visa att jag gör allvar af hvad jag nu säger.

Det finns inga bilder för det här konstverket.