Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Pastell, målad efter foto i Paris förra hälften av juni 1885.

Redaktionens kommentarer

Edelfelt var själv missnöjd med porträttet som han målade efter markisinnans död. Att måla ett bra porträtt av en person han aldrig träffat, menade han att var omöjligt. Markis Émile de Chambure var nöjd med porträttet av hans avlidna fru.

Förekomster i brev

Paris d. 4 maj 1885 4 maj 1885
Chambure vill att Edelfelt ska måla den döda markisinnans porträtt; Edelfelt är rädd för att bli en "Totenmaler, värre än Berndtson och Reinhold".

Paris d 22 mai 85. 22 maj 1885
Ska börja ett pastellporträtt efter fotografi av markisinna de Chambure.

Café Voltaire fredag d. 5 Juni 85 kl. 6 e.m. 5 juni 1885
Edelfelt har tecknat Madame de Chambure i pastell; Chambure är nöjd; det är svårt att måla efter fotografi och farligt för konstnärsryktet.

Paris, söndag d. 7 juni 1885 fortsatt 8 juni 7 juni 1885
Porträttet av markisinnan de Chambure är nästan färdigt, Chambure är rätt nöjd.

Paris d. 12 Juni 1885 sent på aftonen. 12 juni 1885
Porträttet av markisinnan de Chambure är färdigt och Chambure tycks vara nöjd; Edelfeltkonstaterar: det blir aldrig ett konstverk, det går inte att måla en person som man aldrig har sett. Edelfelt förstår konsten, men kan inte åstadkomma det han vill; han tycker sig ha vaknat från en två månaders dvala, och tycker att de påbörjade verken är "skräp".

Paris 18 juni 85 18 juni 1885
Markisinnan de Chambures död har tagit på [den avlidnas mor] Madame de Saussine; porträttet av markisinnan de Chambure har tagits väl emot av familjen, även av tjänstefolket, bl.a. av en gammal kammarjungfru och trädgårdsmästaren.

Det finns inga bilder för det här konstverket.