Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Ateljéinteriör med två knäfigurer i naturlig storlek. Vid en kavalett till höger står Vallgren i grå dräkt, modellerande skissen till "Eko". Till vänster sitter hans hustru i en mörk, gråblå länstol betraktande mannens arbete; i högra handen ljusgula ängsblommor, den vänstra vilar på stolens ryggstöd med handen mot hakan. Ljus, gråbrun klänning med mörkbrun, pälsbrämad jacka. Bakom henne en låg, ljusgrå skärm, över vilken man längst till vänster ser en del av ett fönster med mörkblå gardin. Ljusgrå fondvägg. 114 x 138. Signerad A. Edelfelt 1886. Målat i Paris under senare hälften av februari 1886. En detaljerad kompositionsstudie i kol med Antoinette V. stående till vänster 47,7 x 61,2 i Ateneum. Inköpt på utställningen i Göteborg 1886 till Göteborgs konstmuseum.

Förekomster i brev

d. 15 febr 86 15 februari 1886
Funderar på att måla en större pastell av Ville Vallgren med fru; har gjort många studier som är lyckade och tror att tavlan blir bra; ställer ut den en annan gång ifall den inte blir färdig före avresan. Tänker måla "Porträtt av Ville Vallgren och Antoinette Råström" på 8–10 dagar; är säkrare på att lyckas då han inte har så mycket tid på sig.

Tisdag d. 23 februari 86 23 februari 1886
Edelfelt har arbetat på dagen, varit ute på kvällarna. Edelfelt får myror i huvudet av den "Porträtt av Ville Vallgren och Antoinette Råström"; är missnöjd med den, men det är det vanliga förloppet.

Måndag 1 mars 86 1 mars 1886
Alla tycker om "Porträtt av Ville Vallgren och Antoinette Råström"; tämligen nöjd själv. Edelfelt har arbetat mycket, ska bli skönt att "slå dank" i södern; reser om lördag och är framme i Nizza om söndag.

Söndag 2 maj 86 2 maj 1886
Har fått beröm av alla dem vars omdöme han sätter värde på för porträttet av Pasteur och för porträttet av Ville Vallgren och Antoinette Råström. Edelfelt har haft samma känsla som alltid på Salongen inför sina egna konstverk; han ångrade att han hade ställt ut "Lördagskväll vid Hammars", tyckte att porträttet av Pasteur kunde ha varit bättre placerat, konstaterade att porträttet av Ville Vallgren och Antoinette Råström hade vunnit på att få en ram; sedan skyndadade han att se Bonnats porträtt av Pasteur.

Paris d. 23 maj 86 23 maj 1886
Porträttet av Pasteur och porträttet av Ville Vallgren och Antoinette Råström gör fortfarande succé; tidningarna är enstämmiga.

Paris lördag d. 29 maj 86 29 maj 1886
Edelfelts verk på Salongen är inte så bra som han ville att de skulle bli, tycker han själv.

Paris lördag 3 juli 86 3 juli 1886
Porträttet av miss Colt har beställts av amiral Maxcse, som har sett porträttet av Boije, "Parisisk modell" och porträttet av Ville Vallgren och Antoinette Råström; Maxcse menar att ingen kan göra miss Colts porträtt som Edelfelt.

Paris d. 21 februari 87 21 februari 1887
Det är tråkigt att inte ha något att ställa ut på Salongen; Edelfelt kan inte få färdigt "I Luxembourgträdgården" på tre veckor; han skulle göra en pastell ifall det fanns en bekant med ett bra ansikte; han gjorde porträttet av Ville Vallgren och Antoinette Råström på 10–14 dagar förra året.

Paris d. 13 mars 87 13 mars 1887
Det har "kostat på" Edelfelt att inte ha något bra att ställa ut på Salongen, Edelfelt har inte mått bra av det, men han inser att det skulle kunna inverka negativt på den position han har tillvunnit sig i konstvärlden om han ställde ut en tavla som inte håller samma nivå som de han ställde ut året innan [porträttet av Pasteur och porträttet av Ville och Antoinette Vallgren] .

Köpenhamn 2 maj 92 2 maj 1892
Jag hoppas jag kommer med nya intryck och friska krafter från Paris, och att måleriet i sommar går som en dans. Det skulle ej skada om jag nu igen kunde göra något rigtigt bra – det är så längesedan jag gjort något dugligt. Frustenberg talade bara om mitt Pasteurporträtt och pastellen af Vallgrens i Göteborg skulle jag då icke ha gjort något dugligt sedan dess.