Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Motiv från Haiko fjärd i vindstilla och aftonsol. I en vit roddbåt i förgrunden sitta två unga, eleganta damer, den ena, Berta Edelfelt, på mittoften, bortvänd och med armarna i famnen, den andra, Annie Edelfelt, i aktern, styrande båten med en åra. Grön slagskugga från båten på det blå vattnet. Vid stranden i bakgrunden förankrade fartyg. 33 x 40. Signerad AE 86. Målad på Haiko juli 1886.

Förekomster i brev

Paris d. 14 dec 86 14 december 1886
Osäker koppling Edelfelt har fått sina tavlor uppspända på ramar.

Paris d. 25/I 87 25 januari 1887
Osäker koppling Prins Eugen tyckte om "solnedgångsskissen med båten"; han snokade i ritböcker, gick omkring och vände på studier som stod vända mot väggen i ateljén.

Paris d. 12 maj 87 12 maj 1887
"Flickor i båt", "Augusti", "Timmerflotte", "Paris i snö", "I Luxembourgträdgården" och porträttet av grevinnan Lewenhaupt, som alla är utställda hos Petit har mer framgång än Edelfelt trodde att de skulle ha.

Paris d. 5 juni 87 5 juni 1887
Edelfelt fänner sig plågad vid tanken på utställningen hos Petit; ingen av de små tavlorna är såld.