Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Studie från konstnärens trädgård på Haiko en solig sommardag. I förgrunden sitter, halft beskuggad, en ung, syende flicka, knäfigur i hitvänd profil åt höger. Skisserad bakgrund. Höjdformat. Målad på Haiko i juli–aug. 1886. Kompositionsstudie i skissboken A II 1517: 12 i Ateneum.

Förekomster i brev

Paris d. 14 dec 86 14 december 1886
Osäker koppling Edelfelt har fått sina tavlor uppspända på ramar.

Det finns inga bilder för det här konstverket.